Family homes: บ้านสำหรับครอบครัว by home | homify
Family Homes:  บ้านสำหรับครอบครัว by HOME
Family Homes:  บ้านสำหรับครอบครัว by HOME
Family Homes:  บ้านสำหรับครอบครัว by HOME
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด

จากสถิติจะเห็นได้ว่าความหนาแน่นของพื้นที่ในการสร้างที่อยู่อาศัยลดลงจากสมัยก่อน ผู้คนมีที่ดินจำนวนมาก สร้างบ้านเพียง 1-2 ชั้น เมื่อลูกแต่งงานก็แบ่งพื้นที่ให้ปลูกบ้านขนาด 1-2 ชั้นนั้น เปลี่ยนเป็นการสร้างบ้านหลาย ๆ ชั้นที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีพื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน และสามารถอยู่อาศัยหลายครอบครัว

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com