โรงพยาบาล สมุทรสาคร โดย dd double design ผสมผสาน | homify
โรงพยาบาล สมุทรสาคร โดย DD Double Design ผสมผสาน
โรงพยาบาล สมุทรสาคร โดย DD Double Design ผสมผสาน
โรงพยาบาล สมุทรสาคร โดย DD Double Design ผสมผสาน

Samutsakhon Hospital 1st F. Renovation Design

งานออกแบบปรับปรุง ชั้น 1 ของอาคาร 12 ชั้น โรงพยาบาลสมุทสาคร

นี่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็คออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งโปรเจ็คนี้ทางทีมเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลของรัฐริเริ่มสร้าง สุขภาวะที่ดีทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ใช้พื้นที่โรงพยาบาล โดยใช้สถาปัตยกรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสร้างสุขภาวะที่ดี

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น