ร้านกาแฟ เล็กๆ.: ผสมผสาน โดย maxshop, ผสมผสาน | homify