สไตล์ผสมผสาน ทางเดินห้องโถงและบันได โดย upper design by fernandez architecture firm ผสมผสาน | homify