โดย archcentric design & development โมเดิร์น | homify
โดย Archcentric Design & Development โมเดิร์น
โดย Archcentric Design & Development โมเดิร์น
โดย Archcentric Design & Development โมเดิร์น

This residential design is a good example of maximizing space in a small lot. It is designed for a village in Labangon, Cebu

สี: Wood effect
ความยาว: 15 m
ความกว้าง: 10 m
ความสูง: 6 m
พื้นที่: 280 m²
ราคา: ฿2,503,080
รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น