Miraki art school & workshop โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอสซิเบิล ดีไซน์ ชนบทฝรั่ง ไม้จริง multicolored | homify
MIRAKI Art school & Workshop โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอสซิเบิล ดีไซน์ ชนบทฝรั่ง ไม้จริง Multicolored
MIRAKI Art school & Workshop โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอสซิเบิล ดีไซน์ ชนบทฝรั่ง ไม้จริง Multicolored
MIRAKI Art school & Workshop โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอสซิเบิล ดีไซน์ ชนบทฝรั่ง ไม้จริง Multicolored

ออกแบบและก่อสร้าง อาคารสไตร์ Cottage สำหรับใช้เป็นสถานที่สำหรับ สอนศิลปะ และ จัด workshop

สี: White
วัสดุ: ไม้จริง
รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น