Miraki art school & workshop โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอสซิเบิล ดีไซน์ ชนบทฝรั่ง ไม้ wood effect | homify
< >
MIRAKI Art school & Workshop โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอสซิเบิล ดีไซน์ ชนบทฝรั่ง ไม้ Wood effect
< >
MIRAKI Art school & Workshop โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอสซิเบิล ดีไซน์ ชนบทฝรั่ง ไม้ Wood effect
< >
MIRAKI Art school & Workshop โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอสซิเบิล ดีไซน์ ชนบทฝรั่ง ไม้ Wood effect

บ้านสไตร์ Cottage สำหรับใช้เป็นสถานที่สำหรับ สอนศิลปะ และ จัด workshop

สี: Wood effect
วัสดุ: ไม้
ความยาว: 9 m
ความกว้าง: 5.5 m
ความสูง: 4.5 m
พื้นที่: 49.5 m²
ราคา: ฿850
รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น