โดย homify โมเดิร์น คอนกรีต | homify
โดย homify โมเดิร์น คอนกรีต
โดย homify โมเดิร์น คอนกรีต
โดย homify โมเดิร์น คอนกรีต

Living room with floating concrete stairs

สี: Grey
วัสดุ: คอนกรีต
รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น