เอเชีย โดย exinfra projects, เอเชียน แผ่นไม้อัด plywood | homify