ทัศนียภาพภายนอกมองจากฝั่งสระว่ายเข้ายังตัวบ้าน โดย level architect โมเดิร์น | homify
< >
ทัศนียภาพภายนอกมองจากฝั่งสระว่ายเข้ายังตัวบ้าน โดย LEVEL ARCHITECT โมเดิร์น
< >
ทัศนียภาพภายนอกมองจากฝั่งสระว่ายเข้ายังตัวบ้าน โดย LEVEL ARCHITECT โมเดิร์น
< >
ทัศนียภาพภายนอกมองจากฝั่งสระว่ายเข้ายังตัวบ้าน โดย LEVEL ARCHITECT โมเดิร์น

สระว่ายหน้าที่มีอยู่เดิม มีส่วนช่วยให้มุมมองของบ้านดีขึ้นเช่นกัน แต่ทั้งนี้เราต้องมีการออกแบบและให้มีความสัมพันธ์กัน และเลือกโครงสร้างเสาเข็มให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับ โครงสร้างสระว่ายน้ำที่มีอยู่เดิม

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น