งานก่อสร้างบ้านพักชั้นเดียว โดย passionhouse | homify
< >
งานก่อสร้างบ้านพักชั้นเดียว โดย PassionHouse
< >
งานก่อสร้างบ้านพักชั้นเดียว โดย PassionHouse
< >
งานก่อสร้างบ้านพักชั้นเดียว โดย PassionHouse

โรงรถ 6 ×8 เมตร 3.ห้องครัวนอกหลังบ้าน 4× 8 เมตร 4.ปรับภูมิทัศน์ จีดสวน 5.โรงเรือนไก่ 4×12เมตร 6.ห้องน้ำแยก 2×3 เมตร 7. รั้วกันดิน130เมตร ระบบงานไฟ อันเดอกราวน์

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น