ต่อเติมครัวหลังบ้าน โดย สายรุ้งรีโนเวท | homify
< >
ต่อเติมครัวหลังบ้าน โดย สายรุ้งรีโนเวท
< >
ต่อเติมครัวหลังบ้าน โดย สายรุ้งรีโนเวท
< >
ต่อเติมครัวหลังบ้าน โดย สายรุ้งรีโนเวท

โปรเจคนี้ เจ้าของบ้านต้องการความโปร่ง โล่ง เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้สะดวก และมีลมพัดผ่าน ทางเราจึงทำการรื้อเคาเตอร์และพื้นหลังบ้านของเดิมออก แล้วลงเข็ม เทคาน เพื่อวางเสาหลังบ้านขึ้นมาใหม่ พร้อมก่อเคาเตอร์และทำผนังกระจก แบบเปิดปิดได้ขึ้นมา

อนุเคราะห์ข้อมูล: สายรุ้ง
รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น