ห้องโถงทางเดินและบันไดสมัยใหม่ โดย mag + 宮徹也建築計画 โมเดิร์น ไม้ wood effect | homify