ผลงานสร้างโรงงาน โดย kl-cons. โดย บริษัท เค.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผสมผสาน | homify