ผลงานออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น contemporary style by kl-cons. โดย บริษัท เค.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ทรอปิคอล | homify