โดย larina kase interior design โมเดิร์น ไม้จริง multicolored | homify
< >
โดย Larina Kase Interior Design โมเดิร์น ไม้จริง Multicolored
< >
โดย Larina Kase Interior Design โมเดิร์น ไม้จริง Multicolored
< >
โดย Larina Kase Interior Design โมเดิร์น ไม้จริง Multicolored

This is a farmhouse dining table with an elegant light fixture by Visual Comfort and red (actually, vermilion) chairs by West Elm. A child's art gallery is a playful addition.

สี: Grey
วัสดุ: ไม้จริง
รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น