สวน โดย yorkshire gardens, โมเดิร์น | homify
< >
 สวน โดย Yorkshire Gardens, โมเดิร์น
< >
 สวน โดย Yorkshire Gardens, โมเดิร์น
< >
 สวน โดย Yorkshire Gardens, โมเดิร์น
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด

Within this garden we wanted to create a space which was not only on numerous levels, but also had various points of interest. This garden is on a slope, but is also very wide.Firstly, we broke up the space by using rustic sleepers to create several raised beds,as well as steps which lead to different zones. This helps to give the garden a more traditional, country edge.The sleepers were also used to create a winding path through out the garden, marrying together the various areas. The path leads up to the impressive sunburst pergola and circular stone patio. This is the perfect spot to view the whole garden.At the other end of the garden another pergola sits amougnst a bustling flower bed, and will be used to train vining flowers.Along the back wall of the garden a raised bed is home to a stunning display of wildflower. This plot is not only a fabulous riot of colour and full of rustic charm, but it also attracts a whole host of insects and animals. While wildflowers looks great they are also very low maintenance.Mixed gravel has been used to create a variety of texture. This surface is intermittently dotted with colour with lemon thyme, red hot pokers and foxgloves.Stone has been used to create a warm and welcoming patio area. Flower beds at the front of the garden can be used for veg and other leafy plants.Overall we have created a country style with a very contemporary twist through the use of gravel, modern shape and structural landscaping.

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com