ห้องนั่งเล่น โดย hen & crask edinburgh, ผสมผสาน | homify
< >
 ห้องนั่งเล่น โดย Hen & Crask Edinburgh, ผสมผสาน
< >
 ห้องนั่งเล่น โดย Hen & Crask Edinburgh, ผสมผสาน
< >
 ห้องนั่งเล่น โดย Hen & Crask Edinburgh, ผสมผสาน
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด

A contemporary feel, but celebrating original features that were brought back to life. Pols Potten yellow lamps and a teal velvet footstool give the scheme a shot of colour. Contemporary Graham and Green side tables add geometric interest to the layout.

ราคา: ฿0
อนุเคราะห์ข้อมูล: Rachel Richmond
รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com