โดย ansari architects โมเดิร์น | homify
โดย Ansari Architects โมเดิร์น
โดย Ansari Architects โมเดิร์น
โดย Ansari Architects โมเดิร์น

Powder room in the ground floor has sky light roof with pebble bed and plants below.

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น