สไตล์ผสมผสาน ทางเดินห้องโถงและบันได โดย atelier n ผสมผสาน | homify