ระเบียง โดย m+p architects collaborative, ชนบทฝรั่ง | homify
 ระเบียง โดย M+P Architects Collaborative, ชนบทฝรั่ง
 ระเบียง โดย M+P Architects Collaborative, ชนบทฝรั่ง
 ระเบียง โดย M+P Architects Collaborative, ชนบทฝรั่ง
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด

The low height verandah acts as a central passage connecting the living room, bedrooms, kitchen and dining and the courtyard.

Flooring: carpet tiles from Bharat flooring.

No boarding in the roof. The roofing tiles are visible from below.

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com