เอเชีย โดย homify, เอเชียน | homify
เอเชีย  โดย homify, เอเชียน
เอเชีย  โดย homify, เอเชียน
เอเชีย  โดย homify, เอเชียน

An elegant black lacquered bed made from Chinese elm, with the charming Oriental turned in feet.


Designed by Orchid, for the Mandarin Collection, this sumptuous glossy black wooden bed features contemporary Oriental lacquer fretwork.

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น