บ้านนอก โดย jana mironowitz, ชนบทฝรั่ง หวาย turquoise | homify