ผสมผสาน โดย jana mironowitz, ผสมผสาน สิ่งทอ amber/gold | homify