ทันสมัย โดย すがたかたち, โมเดิร์น ไม้ผสมพลาสติก | homify