โดย blos arquitectos โมเดิร์น ทองแดง ทองสัมฤทธิ์ ทองเหลือง | homify