สไตล์ผสมผสาน ทางเดินห้องโถงและบันได โดย interior design studio tut yut ผสมผสาน | homify