Bathroom

magazine

8 แบบห้องน้ำแบ่งโซนเปียกแห้งอย่างสมส่วนพร้อมใช้งานด้วยความสวยงาม

ห้องน้ำ หนึ่งมุมภายในบ้านที่มีความสำคัญต่อการอยู่อาศัย เพราะนอกจากมีไว้ทำความสะอาดร่างกายและขับถ่าย ห้องน้ำยังเป็นมุมพักผ่อนที่ดีทั้งในแง่ของการแช่น้ำหรือแต่งตัว โดยปัจจุบันดีไซน์ภายในของห้องน้ำมีพัฒนาการที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะไม่เพียงแต่ความค…

30 พฤศจิกายน 2018