homify

ต้องการความช่วยคุณเกี่ยวกับโปรเจคของคุณ? บอกรายละเอียดความต้องการของคุณที่ด้านล่างนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับไป

ต้องการความช่วยคุณเกี่ยวกับโปรเจคของคุณ? บอกรายละเอียดความต้องการของคุณที่ด้านล่างนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับไป

ต้องการความช่วยเหลือเรื่อง

ต้องการความช่วยเหลือเรื่อง

แบบสวน

สระว่ายน้ำ:
ขนาดสวน:

ที่อยู่ตามผืนที่ดินของคุณ

เพื่อให้เราได้ประเมินการก่อสร้างได้ถูกต้อง

,

ข้อมูลอื่นๆที่ช่วยให้ทราบจุดที่ตั้งได้ง่ายและถูกต้องมากขึ้น

(รายละเอียดของโปรเจคเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมินการก่อสร้างได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ต้องซ่อมสระว่ายน้ำ ทำครัวด้านนอก เป็นต้น)

ใส่ข้อความได้อีก 140 ตัวอักษร

กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลที่คุณสามารถติดต่อได้สะดวก ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณเร็วๆนี้

,
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์