El arte de elegir el cuadro perfecto para tu pared

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

El arte de elegir el cuadro perfecto para tu pared

Rocío E Rocío E
 ห้องนั่งเล่น โดย marianamoraldiseño,
Loading admin actions …

Dentro de la decoración de interiores, los cuadros representan uno de los ítems más relevantes. El cuadro puede acompañar un decorado integrándose al contexto -ante lo cual pasa más bien desapercibido- o puede destacarse y ser lo primero que se percibe dentro de una habitación.

Que un cuadro llame mucho o poco la atención depende de varios factores, entre ellos el tamaño, el color, la habitación en cuestión, el motivo -si es figurativo o abstracto- por mencionar algunas posibilidades. En cualquier caso, la elección de cuadros para tu casa puede complicarse si no tenés en cuenta ciertos aspectos que, sea o no llamativo, integre la obra al entorno con armonía.

Este libro de ideas, cuasi galería de arte, te ofrece seis claves insoslayables a la hora de elegir cuadros para tu casa. ¡Adelante!

Cuadro integrado

No hay prescripciones al respecto del tipo de cuadro que debe colgarse en una casa, es puramente una cuestión de gustos. Sin embargo, tampoco es un elemento que no deba considerarse de manera integral antes de ubicarlo en una habitación. Sobre todo si tus paredes están vírgenes, podés aprovechar para pensar cuidadosamente desde el tipo de marco, el tamaño y la forma hasta, obviamente, el contenido del mismo, el dibujo o pintura en sí.

Tomemos un ejemplo, te gusta Miró y querés tener varias obras suyas en tus paredes. Pues en ese caso podés apuntar a piezas cuyos colores se adecuen a los de tu casa, ya sea por contraste o por integración. Si no sabés qué autor o motivo dar a tus paredes, no dejes de considerar las fotos artísticas, los grabados, las inscripciones, las geometrías, los retratos, por mencionar sólo algunas propuestas.

Mariana Moral Diseño tuvo un gusto exquisito para realzar el espacio de reunión y descanso que vemos arriba.

Identificate con tus cuadros

 ห้องนั่งเล่น โดย Estudio 17.30,

Ahora bien, supongamos que te dicen: elegí este cuadro que está de moda este autor y que además se integra perfecto a tu living. Y vos mirás la lámina o tela o foto y aunque te esfuerces y pongas toda tu voluntad, no se te mueve un pelo, no te provoca nada o, peor, te choca, te perturba en el mal sentido o tan siquiera no te convence, entonces seguí buscando.

Los cuadros que cuelgues en tus paredes tienen que definirte, tienen que ser un reflejo de tu personalidad. ¡Vamos! Elegir cuadros es hermoso, así que tomate tu tiempo ¿para qué apurarte? Más vale estar segura y sentir y percibir en la obra una compañía, una amiga.

Arriba, un living vibrante y apasionado de la mano de Estudio 17.30.

Elegir según destino

 ห้องนอน โดย ArqRender,

Un criterio insoslayable a la hora de elegir cuadros para tu casa es considerar el lugar de destino de los mismos. No sólo la habitación en sí, sino la pared donde el cuadro irá ubicado. En base a esto podrás contemplar diversas opciones relacionadas al tamaño, la forma y, desde ya, el motivo.

A su vez, muchas veces los cuadros nos ayudan a disimular o a realzar ciertos aspectos de la habitación en cuestión. Esto incluye la posibilidad de poner uno o más cuadros por pared. Por ejemplo, si tenés un techo alto, podés aprovechar a poner varios cuadros en hilera.

Hay algunas preguntas tipo test que podés responder cuando querés cuadros para tu casa: ¿qué efecto busco?, ¿qué pared realzar?, ¿cuál es el centro de la habitación?, ¿hay un área a destacar?

Arriba, la conjugación perfecta entre entorno y cuadro; armonía lograda por Arqrender.

La justa medida

 งานศิลปะแต่งบ้าน โดย ESTUDIO DELIER,

Suele pasar que, en el afán por adoptar arte para la casa, se termina saturando un espacio con cuadros, adornos, estatuillas y un cúmulo de objetos decorativos que, en definitiva, acaban por opacarse unos a otros. Si te gusta el estilo galería de arte quizás sea lo mejor escoger una sóla pared para exhibir las obras, dejando algo de aire a la mirada en los demás muros.

Por otra parte, buscá que las formas y colores de tu grupo de cuadros sean compatibles. Esto suele ser subjetivo por lo que deberás apelar a tu criterio y, después, defender tus gustos de las críticas que nunca faltan.

Cuestión de tamaño

 ห้องนั่งเล่น โดย Bhavana,

La hilera de cuadros pequeños puede lucir estupenda en reemplazo de un cuadro grande. Este recurso te ayuda a cubrir una pared y te da la posibilidad de jugar con el estilo, el color y la forma. El tamaño del cuadro define, entonces, la cantidad de obras a exhibir. Otra cuestión con respecto al tamaño es la relación entre las proporciones de la pared y las del cuadro. 

Arriba notamos una manera inteligente de equilibrar un living dejando el espacio justo entre los cuadros y el techo, a la vez que encontramos una compensación ideal entre el sillón y lo que está enfrente. Las frases a elección son obra de Bhavana, en Capital Federal.

Los marcos

 ห้องนอน โดย SF Render,

Además de pensar en el cuadro en su contexto, tenés que considerar las características del cuadro en sí. El marco influye en gran manera en la presentación final de una obra de arte, sea pintura, dibujo o foto. ¿Que variables presentan los marcos? Bastantes. En principio, los marcos se diferencias por materiales, grosores y colores. Además, el marco debe estar equilibrado no sólo con el motivo que enmarca, sino además con la forma en que la imagen se luce dentro de él.

Intenso y apasionante, como ves, es elegir cuadros para una casa. Seguro encontraste mucha inspiración en las imágenes e ideas que fuimos viendo. 

Contanos qué ideas te gustan más y seguí investigando el tema en 10 tips para decorar con cuadros.

 บ้านและที่อยู่อาศัย โดย Casas inHAUS,

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ