Wood fired pizza ovens for your outdoor area by furniture and accessories company in Tampa

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

Wood fired pizza ovens for your outdoor area by furniture and accessories company in Tampa

Sunita Vellapally Sunita Vellapally
 ระเบียง, นอกชาน โดย Dome Ovens®, เมดิเตอร์เรเนียน
Loading admin actions …

Who doesn’t love pizza?! Nothing beats the smoky flavor that an outdoor wood fired pizza oven delivers. When building a house or a patio, if you are a real foodie, one of the features to consider for your outdoor area is a wood fired pizza oven. You can use it not only as an oven to make delicious homemade pizzas with fresh ingredients but also as a grill for roasting vegetables and meat if you don’t want to get a separate barbeque unit. What’s more, the warmth radiating from the oven makes it a perfect place to entertain guests or to bond with the family over a meal.

Dome Ovens, a company based in Tampa, Florida, has a lovely range of wood fired pizza ovens that are perfect for outdoor kitchen areas of big and small houses. Besides the reassurance of excellent customer reviews, the company offers live support to customers to sort out any issues related to the product specifications, installation, customization or troubleshooting. The range of ovens is competitively priced compared to other brands in the market, and the company offers accessory bundle deals that offer great value for what you pay.

Most homeowners overlook the benefits of having a wood fired pizza oven at home as they think it won’t be easy to install or needs to be custom-designed by a professional. The range from Dome Ovens includes wood fired pizza oven kits that are ready to install and are available for order online from the company’s website. There is also a DIY kit available for those who love to try their hand at building things for the home.

Today, let’s take a tour of some charming built-in pizza ovens for homes from Dome Ovens to get ideas on how to add one in the backyard or patio to enjoy the thrill and the traditional flavors of cooking on an open flame in the outdoors.  

What are the advantages of building a wood fired pizza oven?

 ระเบียง, นอกชาน โดย Dome Ovens®, เมดิเตอร์เรเนียน

Although it looks like an aesthetic feature that enhances the style of an outdoor area, an outdoor wood fired pizza oven also offers several benefits.

  • These ovens not only deliver more delicious pizzas and grills but also cook food much faster compared to conventional gas or electric ovens. Wood fired pizza ovens allow temperatures to rise as high as 900 degrees Fahrenheit. As a result, you can serve a pizza after just two minutes in the oven, making it easy to cook for even a large group of people during parties or get-togethers.    
  • In a conventional oven, heating is often uneven, causing some parts of the pizza to cook faster than others. An outdoor brick pizza oven has an even distribution of temperature, ensuring that all parts of the pizza cook to the same extent. Additionally, the high heat delivers a crisp and crunchy crust.      
  • Since the food cooks faster, the nutritional value of ingredients isn’t lost even with the high temperature. Due to this, food cooked in wood fired pizza ovens are considered healthier than those cooked by traditional methods that involve longer cooking times.
  • They help to reduce energy costs and can be a sustainable feature in any home as they don’t use electricity or gas. Many modern outdoor pizza ovens come with the convenience of dual fuel options of wood or gas.  

In what different models are wood fired pizza ovens available?

 ระเบียง, นอกชาน โดย Dome Ovens®, เมดิเตอร์เรเนียน

Several models of outdoor pizza ovens exist in the market. The best ones are handcrafted and built using the same design and principles as traditional European ones. They can also be customized to suit the homeowner’s needs either in terms of size or style. One advantage with these models is that, unlike traditional built-in outdoor brick pizza ovens they have handles at the four corners and can be lifted to access or clean the chamber underneath.  

  • Tudor model

Made from superior high-density red clay brick, the Tudor style pre-assembled wood fired pizza oven is dome-shaped and relatively compact with an internal diameter of just 32 inches. It makes it a perfect option for a small veranda or covered patio as it won’t occupy too much space. The handcrafted oven is built with pure refractory mortar, which allows it to resist very high temperatures. It has a cast iron glass door that can be used to ventilate the oven and regulate the temperature, besides a damper to control smokiness. Homeowners can choose from special pre-order finishes, such as white brick, and additional features, including a gas burner.  

 ระเบียง, นอกชาน โดย Dome Ovens®, เมดิเตอร์เรเนียน
  • Franco model

This large wood fired pizza oven is bigger than the Tudor and has an internal diameter of 42 inches. It’s made of superior alumina refractory brick that aids in resisting higher temperatures and in better heat retention than a traditional outdoor wood fired pizza oven. Add-on features include a two-flame gas burner and a stainless-steel chimney with a rain cap that protects the oven interior from flooding in the event of a downpour. Besides a damper for smoke optimization, this model includes double doors in a stainless-steel finish.  

 ระเบียง, นอกชาน โดย Dome Ovens®, เมดิเตอร์เรเนียน
  • Rotisserie model

For homeowners who are looking for a multi-use wood fired pizza oven, the rotisserie model offers the option of grilling as it has a rotisserie handle built into the oven door to facilitate easy turning of the skewer.  

Do outdoor wood fired pizza ovens come in different finishes?

 ระเบียง, นอกชาน โดย Dome Ovens®, เมดิเตอร์เรเนียน

These ovens can be customized to suit the design style of an outdoor or indoor area as well as the preferences of the homeowner.

  • Stone oven

Besides the traditional brick finish, one can opt for a stone finish, which would be a perfect addition to a patio or backyard garden with a classic design style. It has the same features of the other ovens but has the exterior dome clad with natural stone.  

 ห้องครัว โดย Dome Ovens®, เมดิเตอร์เรเนียน
  • Mosaic finish

A mosaic finish on the dome is another attractive option for a wood fired pizza oven. It’s suitable for a rustic or country theme.  

How to build a wood fired pizza oven in your backyard

 ระเบียง, นอกชาน โดย Dome Ovens®, เมดิเตอร์เรเนียน

For homeowners who love mini build projects and are looking for ideas for an outdoor pizza oven, a DIY pizza oven kit is an excellent option. The kit includes four dome segments, an insulated and fully-assembled food grade base, a stainless-steel door with a heat resistant handle, four removable lifting handles, a pale of refractory cement (for joining the segments) and three chimney plugs.

First, one should mix the refractory cement as per the instructions on the pale, and then, spread it along the edge of the base. After this, the segments should be assembled onto the cement, without filling in the joints with cement to allow for expansion and contraction. Next, for insulation, the dome of the wood fired pizza oven should be covered with rock wool or ceramic fiber of approximately one-inch thickness, using a heat-resistant mortar to fix it to the dome surface. Following this, the entire dome can be covered with regular stucco and coated with an exterior masonry paint in any preferred color. Another option could be to tile the dome exterior in a mosaic finish. It’s advisable to fix the chimney with a rain cap to protect the oven from getting damp.  

 ห้องครัว โดย Dome Ovens®, เมดิเตอร์เรเนียน

After the dome is assembled, the next stage is to cure the oven. The first two days, place an electric heater in the mouth of the oven, keeping the door open. Following this, you should light small fires in the wood fired pizza oven, starting with a temperature of 300 F for 3-6 hours on day 3 and slowly increasing around 50 F per day (for 3-6 hours) until you reach a maximum temperature of 500 F on day 7. Once this process is completed, the outdoor wood fired pizza oven is ready to use. You can enjoy experimenting with different dough mixes, toppings and cheeses or even grill meat and vegetables for friends and family.    

 บ้านและที่อยู่อาศัย โดย Casas inHAUS, โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ