ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

Things to remember while buying a chandelier

Ritika Tiwari Ritika Tiwari
Google+
 โรงแรม by MULTIFORME® lighting
Loading admin actions …

Any palatial home is incomplete without a chandelier. Depending on the size and interior decor theme of the home, one can choose from a variety of grand looking light fixtures. In this particular ideabook, you are going to see pictures of chandeliers created by MULTIFORME. These light fixtures are installed in one of the most popular hotels in Warsaw and are a sight to behold.

They belong to the company’s TIMELESS collection and are made using Murano Glass. Apart from looking great, they are also amongst some of the most delicate light fixtures in the world. With this right-up, we focus on highlighting basic things that you should remember while buying a chandelier. Since these tips are shared by the best in the industry, make sure you read them till the end.


1. Design

 โรงแรม by MULTIFORME® lighting
MULTIFORME® lighting

Corridoio con lampadari e soffitto a volta

MULTIFORME® lighting

The first thing that you need to remember is the design of the chandelier. A home can display multiple decor ideas including rustic, contemporary, palatial etc. For this, you need to choose the right kind of chandelier which compliments the entire space. In case you are looking to create a rustic ambience then opting for a vintage light fixture is ideal. Whereas, for a more contemporary or industrial style design, there are other options available.

2. Chandelier's weight

 โรงแรม by MULTIFORME® lighting
MULTIFORME® lighting

Corridoio con lampadari e soffitto a volta

MULTIFORME® lighting

The second thing which should always be considered is the weight of the chandelier. You need to make sure, that your ceiling is strong enough to handle the weight of your selected light fixture. That is why you should have hooks installed in advance. So that, you can test them for holding weights similar to the chosen chandelier.

3. Size of the room

 โรงแรม by MULTIFORME® lighting

Another important factor which a lot of people miss out on is the size of the room. Chandeliers are mainly designed for larger rooms, that is why placing them in a small one can make the entire area look crowded. Besides, it will not do justice to the overall decor as well. It is recommended that you select a chandelier depending on the size of your room, and not the other way around.

4. Chandelier's dimensions

 โรงแรม by MULTIFORME® lighting
MULTIFORME® lighting

Sala da aspetto con lampadario

MULTIFORME® lighting

As we all know that chandeliers are hanging light fixtures. That is why the lower end of the fixture can come very close to the ground. To avoid this from happening you need to know the exact dimensions of the chosen chandelier. Make sure that you measure the exact height of the wall, so that, you know where the chandelier would end in your room.

5. Professional installation

 โรงแรม by MULTIFORME® lighting
MULTIFORME® lighting

Sala da aspetto

MULTIFORME® lighting

Usually, when it comes to light fixtures we hire electricians to install the same. However, in the case of chandeliers you need to hire a professional instead. Chandelier installation is done by people who are experienced in handling such heavy light fixtures. Besides, they know how to dismantle it and then put it together one piece at a time, so that, it doesn’t get damaged.

6. Regular maintenance

 โรงแรม by MULTIFORME® lighting
MULTIFORME® lighting

Dettaglio hotel con quadro e lampadario

MULTIFORME® lighting

The last tip shared by our experts is regarding the maintenance of your chandelier. Depending on what material it is made of, you need to come up with ways to clean the fixture. For gold or silver plated chandeliers, try not to use any chemicals. Whereas, for other metals, you can comfortably use regular surface cleansers. However, in most cases, using a damp cloth is more than enough to clean these chandeliers. But you would still require professional help due to the overall weight of the fixture.

For more tips check out our ideabooks


 บ้านและที่อยู่อาศัย by Casas inHAUS

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ