บ้านและที่อยู่อาศัย by Hugo Hamity Architects

Safety first: How to secure your home

Johannes van Graan Johannes van Graan
Google+

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
Loading admin actions …

With Christmas holidays fast approaching, many of us are already planning where we’ll be spending our year-end breaks. But not nearly enough South Africans are doubling up on safety measures to keep their homes and valuables safe, whether they’ll be away or at home. 

So, what does a super secure home in South Africa look like that’s ready for any would-be criminal? Here it is!


1. Secure your home: An exterior CCTV system

 เครื่องใช้ไฟฟ้า by Tetbury Aerials
Tetbury Aerials

CCTV installation Tetbury

Tetbury Aerials

As burglars will be targeting your home from outside, it just makes sense that the first element you need to secure must be the perimeter of your home. And for that, we recommend CCTV cameras to monitor your driveway, perimeter, sidewalk and front yard. 


2. Secure your home: Electric fence

  by Cape Town Fencing
Cape Town Fencing

Quality Electric Fencing

Cape Town Fencing

The next clever step would be to opt for an electric fence to deter potential robbers from entering your yard. Follow these industry guidelines to ensure your electric fence is not easily compromised:

• The fence bracket must be at least an 8-strand square tubing (anything below is easily breached).

• Double check that your fence is always activated and working properly.

• Make sure the installation process proceeds smoothly and that there are no loose wires.

• Don’t install an electric fence on a precast wall.

• To avoid your electric fence not working due to load shedding or electricity outages, install strong batteries.

• Never switch off your fence if your alarm continues to be activated. Criminals use this tactic to create a short in the fence, hoping it will malfunction or that the owner will turn it off. 

homify hint: Double up on your perimeter security with exterior beams. These will pick up any movement and activate your alarm system. 

3. Secure your home: A sturdy driveway gate

  by Cape Town Security Gates
Cape Town Security Gates

Security Gate Automation

Cape Town Security Gates

Opt for a security gate with an anti-lift device, which ensures that it can’t be removed from its rails. Your gate motor should also be secured with an anti-theft bracket. 

Always use a cylinder lock or four-lever mortice lock for your pedestrian access gates and doors. If you use a hasp and staple, make sure the padlock is the right size. 

Read more: 12 pictures of garages you'll wish were yours


4. Secure your home: Burglar-proof windows

  by Cape Town Security Gates
Cape Town Security Gates

Durable Burglar Bars

Cape Town Security Gates

It’s a no-brainer that a properly secured home must have burglar bars on all windows. Make sure these are made of solid or strong steel and are built into the wall. Attaching them to your wooden frames are not enough! 5. Secure your home: Strong doors with good locks

 ประตูหน้า by FingerHaus GmbH
FingerHaus GmbH

VIO 302 – Eingang

FingerHaus GmbH

Don’t think if you’ve ticked off numbers 1 – 5 on your home security list that you don’t require strong doors. Ensure they are solid, not hollow, with a four-lever mortice or cylinder lock for optimum protection. 

For your main doors, opt for a multi-lock system which locks at the top, middle and bottom. An extra point of resistance can be ensured with a deadbolt or nightlatch, and double check that a long metal strip is welded over any gap through which a crowbar can be jammed. 


6. Secure your home: An intercom system

 ห้องนั่งเล่น by Home Action Party
Home Action Party

Personalized Keypad for Touch Screen, Intercom

Home Action Party

Make sure who you let into your home with an intercom and monitor. 


7. Secure your home: A interior CCTV system

 บ้านและที่อยู่อาศัย by FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

A CCTV system which records continuously or as soon as movement is detected keeps track of all that happens in your home. Always check the size of the linked hard drives onto which the recordings are stored to know how many days / hours of recording it can take. And ensure the video is of decent quality so that you can clearly make out faces and details in the recording. 


8. Secure your home: A smart alarm system

 บ้านและที่อยู่อาศัย by Hugo Hamity Architects

A smart alarm system with door- and window contacts go off as soon as movement is picked up. To detect any window breakage, add vibration sensors with your alarm. And make sure that all entry points to your home are covered by your alarm system. 

9. Secure your home: Additional safety precautions

 บ้านและที่อยู่อาศัย by Karel Keuler Architects
Karel Keuler Architects

Modern Farmhouse – Silverlakes Nature Reserve

Karel Keuler Architects

Smoke and gas detectors: Ensure your home is further protected with smoke detectors, gas detectors, fire extinguishers and blankets in the event of fire or a gas leak. Regularly check these detectors to ensure they perform at top-notch quality. 

Use a reputable security company who you know will value your safety and possessions as much as you do and respond to any intrusions as quickly as possible.

Alert companies about emergencies: If a senior citizen or someone with a medical condition lives in your home, obtain an app like ER24’s IDMe to alert ER24 in the event of an emergency. ADT’s FindU service also provides a mobile panic button for additional protection – simply shake your mobile phone forcefully to send out an alert to the nearest response officer (this will also film the events for evidence). 


10. Have a safe and secure home with the right professionals

 บ้านและที่อยู่อาศัย by MNM MULTI PROJECTS

Protect your home from unwanted visitors with MNM MULTI PROJECTS, a top-notch architectural firm in Johannesburg. For a safe and sturdy house, communicate all your security needs to them and allow them to provide you with the peace of mind with their house / building plans, aluminium windows, strong security doors, plastering and electrical installations, and more.

To further inspire you (and keep you safe), see these 14 beautiful ideas for your security gate

 บ้านและที่อยู่อาศัย by Casas inHAUS

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ? ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ