​รับเหมาก่อสร้าง เรื่องควรรู้ก่อนการจ้างผู้รับเหมาและรายละเอียดน่าสนใจ

Anuwat Anuwat
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น (AR-015), บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
Loading admin actions …

ก่อนการปลูกสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยสักหนี่งหลัง นอกจากแบบบ้านที่สวยงาม ขนาดของที่ดินหรือทำเล งบประมาณในการก่อสร้างตลอดจนตัวอย่างการตกแต่งภายใน หนึ่งขั้นตอนที่สำคัญมากเช่นกันสำหรับการปลูกสร้างบ้านนั้น คือ การเลือกว่าจ้างผู้รับเหมา โดยในปัจจุบันในตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างผันตัวเองมาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างเต็มตัว เพราะตลาดบ้านและที่อยู่อาศัยของไทยมีทิศทางขยายอย่างต่อเนื่อง อาทิ คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า บ้านเดี่ยวชานเมือง รวมทั้งบ้านแบบต่างๆ ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย จึงถือเป็นโอกาสและเวทีที่สำคัญของผู้รับเหมาก่อสร้างในช่วงเวลานี้

​ผู้รับเหมาก่อสร้าง คือ

บ้านสันทราย เชียงใหม่, conhouse chiangmai conhouse chiangmai

ความหมายของผู้รับเหมาก่อสร้างตามพจานานุกรมบัณฑิตยสถานหมายถึง บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา และสำหรับคำว่าเหมาหากูดให้เข้าใจง่ายๆคือ การคิดเป็นจำนวนรวม เช่น การรับเหมาก่อสร้างที่รวมทั้งค่าแรง ค่าวัสดุก่อสร้าง ไว้ในงบประมาณเดียวกัน ซึ่งสะดวกสบายต่อผู้ว่าจ้าง คุ้มค่า และไม่ต้องกังวลว่าจะเสียเปรียบเหมือนกับจ้างรายวัน

สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

-ผู้รับเหมาที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัทรับสร้างบ้าน มีบทบาทหน้าที่หลักในการรับสร้างบ้านอย่างชัดเจน

-ผู้รับเหมาที่ดำเนินการในรูปแบบนิติบุคคล มุ่งเน้นการให้บริการสร้างบ้านแบบครบวงจร เช่น มีแบบบ้านมาตรฐานให้เลือก ทำการออกแบบบ้านใหม่ให้ด้วย ที่สำคัญผู้รับเหมากลุ่มนี้จะเพียบพร้อมไปด้วย วิศวกร สถาปนิก ฝ่ายบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย หรือเรียกฉายภาพให้ชัดเจนในรูปแบบ บริษัทรับสร้างบ้านนั้นเอง

-ผู้รับเหมาที่ดำเนินการโดยตัวบุคคล กลุ่มนี้จะพบบ่อยในงานสร้างบ้านทั้งหลัง ต่อเติม ซึ่งช่างกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีประสยการณ์สุงและมีชื่อเสียงที่ดี

ผู้รับเหมาก่อสร้างถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการปลูกสร้างบ้านเช่นกัน เพราะนอกจากความชำนาญยังต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจในรูปแบบบ้านที่จะปลูกตามที่ผู้อยู่อาศัยต้องการ

​ข้อดีของการว่าจ้างผู้รับเหมา

สำหรับข้อดีของการว่าจ้างผู้รับเหมานั้นก็มีจุดเด่นที่ต่างออกไปจากการเลือกซื้อบ้านสำเร็จรูป ยกตัวอย่างเช่น

- ผู้อยู่อาศัยสามารถต่อเติมเพิ่มเติมได้อย่างคล่องตัวโดยมีค่าใช้จ่ายไม่สูง แต่ถ้าหากเลือกโครงการบ้านผู้อยู่อาศัยต้องจ่ายต่างหากเพิ่มเติมเพื่อว่าจ้างนอกจากราคาบ้าน

- ผู้อยู่อาศัยต่อรองราคาได้ตามความเหมาะสม ซึ่งแตกต่างจากบ้านสำเร็จรูปที่เราไม่ได้มีสิทธิ์ในด้านนี้

- ผู้อยู่อาศัยสามารถตรวจงานได้ตลอดเวลา รวมทั้งเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพเพื่อสร้างให้บ้านมีความแข็งแรง ทนทานและสวยงาม

- ผู้อยู่อาศัยได้ประโยชน์ในเรื่องของราคาเพราะจะไม่สูงมาก โดยเฉพาะการรับเหมานั้นจะควบรวมทั้งค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมงบประมาณได้

- ผู้อยู่อาศัยมีโอกาสปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างทันที อาทิ ผนังร้าว กระเบื้องปูพื้นเกิดการหลุดออก เป็นต้น

-ผู้อยู่อาศัยได้อยู่อาศัยเร็วขึ้น เพราะการสร้างบ้านในรูปแบบเหมาช่างผู้เชี่ยวชาญจะเร่งทำเพื่อลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าเหนื่อยรวมทั้งสามารถไปสร้างงานใหม่ได้อีกด้วย

ดังนั้นประโยชน์ในการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำให้การอยู่อาศัยทั้งผู้จ้างและว่าจ้างได้รับประโยชน์ตรงกัน โดยเฉพาะในมิติของการสร้างบ้านที่ดี สวยงามและปลอดภัย

​รู้ก่อนการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

สำหรับก่อนการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง สิ่งที่ผู้อยู่อาศัยควรพึงปฏิบัติมีหลากหลายที่ควรรู้เบื้องต้น 5 ข้อ เพื่อทำให้การปลูกสร้างบ้านเป็นไปด้วยความราบรื่น สะดวกสบายและไม่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนส่งงาน

1.สัญญาการว่าจ้าง การรับเหมางานปลูกสร้างบ้านควรทำสัญญาเพื่อยอมรับและตกลงในข้อปฏิบัติต่างๆ อาทิ ระยะเวลาในการก่อสร้าง สร้างตามแบบบ้าน เป็นต้น โดยสัญญาดังกล่าวยังครอบคลุมถึงความเสียหายหากเกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากช่างก่อสร้าง รวมทั้งแก้ไขงานเมื่อพบร่องรอยที่ผิดพลาด โดยรูปแบบของสัญญา

2.หาข้อมูลหรือสอบถามถึงประวัติของผู้รับเหมา แน่นอนการตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมา จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

3.ประชุมร่วมกัน ก่อนการปลูกสร้างบ้านนอกจากส่งแบบบ้าน ซื้อวัสดุก่อสร้าง สิ่งที่ผู้อยู่อาศัยควรทำคือการบอกความต้องการของการสร้างบ้านอย่างครบถ้วนในทุกรายละเอียด เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มความรวดเร็วให้กับช่างก่อสร้าง

4.ตรวจงานอยู่เสมอ ไม่จำเป็นต้องตรวจงานเพียงครั้งเดียวตอนส่งงานแต่ในทุกวันนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดูความเรียบร้อยเพื่อทำให้บ้านตรงตามความต้องการของแปลนบ้าน

5.มองหาวิศวกรมาตรวจงานตอนส่งงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพื่อให้บ้านหลังการปลูกสร้างมีความพร้อมในการอยู่อาศัย โดยสิ่งที่วิศวกรจะเข้ามาดูครอบคลุมความปลอดภัยและสะดวกสบาย เช่น ระบบสาธารณูปโภค การติดตั้งสายดิน งานโครงสร้าง การใช้งานของปลั๊กและสวิสต์ไฟ เป็นต้น

ข้อควรรู้เบื้องต้นนอกจากทำให้บ้านที่ปลูกสร้างจากการรับเหมามีความสมบูรณ์ ยังช่วยให้ผู้รับเหมาเกิดความสะดวกสบาย ทำงานได้ง่าย และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจนบอกต่อในเรื่องของความน่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่ายด้วยความลงตัว

​ตัวอย่างการสร้างบ้านจากผู้รับเหมาชาวไทย

บ้านไม้เฌอร่า, C.C.CON CONSTRUCTION C.C.CON CONSTRUCTION

แบบบ้านหลังนี้เป็นผลงานการรับเหมาก่อสร้างจาก C.C.CON CONSTRUCTION หรือผู้รับเหมาทั่วไปในจังหวัดตราด โดยปลูกสร้างตามแบบแปลน 3D  ซึ่งรูปทรงบ้านดีไซน์อย่างทันสมัยในแบบเรขาคณิต มีขนาด 1 ชั้น พื้นยกสูง หลังคาออกแบบในลักษณะทรงจั่ว  บริเวณทางเข้าออกแบบด้วยขั้นบันไดทำจากคอนกรีต ตัวบ้านเลือกใช้งานไม้เฌอร่าเป็นแกนหลักนอกจากทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ยังทนทานแข็งแรงต่อการกัดกินของปลวกมาพร้อมกับโทนสีเหลืองสดใส ด้านเพดานมีการทำฝ้า บริเวณผนังมีการเจาะทำเป็นหน้าต่างเพื่อสร้างความปลอดโปร่งให้กับตัวบ้าน พื้นที่นอกจากชายคาจัดการเป็นชานบ้าน วงกบของประตูและหน้าต่างเลือกใช้งานไม้ ตกแต่งบานด้วยกระจกใส เปิด-ปิดอย่างสะดวกสบายในแบบบานเปิด

ด้านภายในเพียบพร้อมไปด้วยห้องโถงใหญ่ ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหารและห้องครัว โดยแต่ละมุมห้องเชื่อมโยงอย่างสะดวกสบายแบบไม่มีประตูหรือผนังกั้น ด้านในมีห้องนอนใหญ่ 1 หลัง และห้องนอนเล็กอีก 2 หลัง รวมทั้งห้องที่สำคัญที่สุดอย่างห้องน้ำอีก 2 ห้อง หนึ่งแบบบ้านที่ปลูกสร้างอย่างสวยงามจากผู้รับเหมาชาวไทย

ตัวอย่างการต่อเติมจากผู้รับเหมาชาวไทย

homify

นอกจากงานก่อสร้างบ้านทั้งหลัง ผู้รับเหมาทั่วไปชาวไทยส่วนใหญ่ยังรับงานต่อเติม ยกตัวอย่างเช่นไอเดียบุคนี้เป็นต้น ที่ได้ต่อเติมพื้นที่ส่วนข้างของบ้านให้กลายเป็นเพิงโดยเริ่มจากการทำหลังคายื่นออกมา ปรับและปูพื้นใหม่ รวมทั้งก่อผนัง โดยในส่วนของโครงสร้างหลังคาเลือกใช้งานเหล็กทาด้วยสีขาว ด้านผนังใช้อิฐมวญเบา หลังคาปูด้วยแผ่นโปร่งแสง ทำให้มุมดังกล่าวมีแสงลอดผ่านเข้ามาเพื่อเพิ่มความปลอดโปร่งและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในเวลากลางวัน ขณะที่พื้นปูด้วยไม้ และผนังที่เหลือทำเป็นมุมหน้าต่างเปิด-ปิดอย่างสะดวกสบายด้วยกระจกแบบบานเลื่อน โดยพื้นที่ของการต่อเติมครั้งนี้สามารถใช้สอยเพื่อตกแต่งเป็นมุมนั่งเล่น มุมรับรอง ได้อย่างเหมาะสมแทนที่จะปล่อยอย่างไร้ประโยชน์ และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างการต่อเติมจากผู้รับเหมาชาวไทยจาก Y ABSOLUTE CO.,LTD

ผู้รับเหมาชาวไทยใน Homify

งานก่อสร้างบ้าน SERITHAI HOUSE, Backyard Construction Backyard Construction

นอกจาก 2 ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีผู้รับเหมาและบริษัทรับก่อสร้างอีกหลากหลายพร้อมให้บริการ เช่น บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด ที่พร้อมรับออกแบบและสร้างบ้านอย่างครบวงจร การันตีด้วยรางวัลดีเด่นด้านสถาปัตยกรรม ของโครงการ บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี2559 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือจะเป็น 14 BUILDING บริษัทรับสร้างบ้านในขอนแก่นที่พร้อม สร้างบ้าน ตึกแถว อาคารพานิชย์ ทาวส์เฮ้าส์ ทาวส์โฮม ควบคุมงานโดยวิศวกร รวมทั้ง PHUKET S.W. CONSTRUCTION LTD., บริษัทรับสร้างบ้านในภูเก็ตที่พร้อม รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ต่อเติม ซ่อมแซม ครบวงจร และ CONHOUSE CHIANGMAI ผู้รับเหมาทั่วไปในเชียงใหม่ที่พร้อมรับสร้างบ้าน อาคาร งานต่อเติม สระว่ายน้ำ งานแก้ไข เป็นต้น

การเลือกใช้บริการผู้รับเหมาก่อสร้างถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างบ้าน  ทั้งในแง่ของความสวยงาม สะดวกสบายและปลอดภัย

ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทุกคนอยากได้ต้องโดดเด่นในด้านใด มาแชร์ให้เราฟังได้ที่ Homify

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ไฮไลท์จากนิตยสารของเรา