중독성 있는 잔잔한 아름다움. 남가좌동 아파트 인테리어

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

중독성 있는 잔잔한 아름다움. 남가좌동 아파트 인테리어

J. Kuhn J. Kuhn
โดย 달달하우스 โมเดิร์น
Loading admin actions …

우드와 화이트의 조화는 언제나 실망시키지 않는다. 임팩트 있는 이미지보다는 전체적으로 고루 퍼져있는 편안하고 자연스러운 분위기를 연출하고 싶다면 우드와 화이트를 매치하는 것만큼 확실하고 안정적인 방법이 없을 것이다. 

오늘 소개할 국내 아파트 인테리어는 모험보다는 안정을, 화려함보다는 편안하고 잔잔한 아름다움을 추구하는 사람에게 어필하는 균형감 있는 화이트와 우드의 조화가 포인트다. 크림 같은 화사한 부드러움을 표현하는 데 중점을 두되, 소소한 장식 요소로 지루함은 없앤 아파트. 오늘은 서울 서대문구 남가좌동 아파트 리모델링 프로젝트에서 아이디어를 얻어보자.

순백의 공간이 들어있는 우아한 중문

ห้องโถงทางเดินและบันไดสมัยใหม่ โดย 달달하우스 โมเดิร์น

순백으로 설정한 현관은 볼륨감 있는 화이트 프레임에 투명한 유리 중문이 더해지면서 더욱 섬세한 여성미가 드러난다. 모든 수납은 붙박이장과 벤치를 겸하는 하단 선반으로 해결해 처음부터 끝까지 깔끔한 미니멀 라인을 유지하고 있다.

은은한 대비감이 있는 그레이 포인트

ห้องโถงทางเดินและบันไดสมัยใหม่ โดย 달달하우스 โมเดิร์น

바닥에는 작은 장식 요소가 더해져 있다. 촘촘하게 메워진 육각형 타일 중 일부에 그레이 컬러를 입혀 자극적이지 않고 은은한 대비감으로 포인트를 줬다. 색이 대비되는 패턴은 일정한 듯하면서도살짝씩 어긋나 있는 형태로 경직되지 않은 부드러운 라인을 그리는 것이 특징이다.

실내가 투과되는 유리 문과 벽

ห้องโถงทางเดินและบันไดสมัยใหม่ โดย 달달하우스 โมเดิร์น

넓은 공간을 만든 확장형 베란다

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

거실은 베란다를 통합해 확장했다. 아파트의 개념을 넘어서는 탁 트인 전망을 실내에 전달하고 풍부한 자연 채광 조건을 확보하는 시원한 오픈형 레이아웃이 인상적이다. 디자이너는 깨끗한 화이트를 기본으로 가볍고 화사한 우드 바닥을 매치하고 밝은 그레이 컬러로 지루함을 없앴다. 메인 조명을 없애고 두 가지 종류의 매립형 조명을 넓게 펼친 형태로 배치한 것 역시 심플한 공간에 생동감을 살리는 장치가 된다.

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

넓은 시야가 있는 거실

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

여러모로 유용한 측면 베란다

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

베란다를 터놓아 거실을 확장했지만 침실 쪽 베란다는 측면으로 벽과 문을 설치해 그대로 독립성을 유지했다. 외부 공간이나 지하 창고 등이 없는 아파트라면 사용하지 않는 크고 작은 물건을 수용하거나 빨래를 널 수 있는 다용도 공간이 여러모로 유용하다.

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

거실로 유입해 확장한 베란다 끝부분은 바닥부터 천장, 양쪽 벽면을 꽉 채우는 맞춤형 붙박이장을 짜 넣어 여유로운 수납공간을 확보했다. 문을 닫게 되면 맞닿는 네 면이 깔끔하게 평면화되면서 시선이 정돈된다.

베란다 수납장

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

독립된 형태로 남아있는 베란다 안쪽에도 같은 형태의 수납장이 들어가 있다. 

모노 인테리어로 깔끔하게

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

욕실은 모노 인테리어가 컨셉이다. 흰색을 바탕으로 투명도가 각기 다른 블랙 컬러를 매치해 선명한 모던 욕실을 연출했다.

무게 중심을 잡아주는 욕실 가구

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

광택이 없는 수납 가구는 가벼운 공간감에 기분 좋은 안정감을 잡아주는 역할을 한다. 미니멀한 전체 이미지를 더욱 강조해 주면서도 시선을 하나로 모아주는 구심점으로 안성맞춤인 아이템이다.

댄디한 바닥 패턴

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

곳곳에 숨어있는 모던 포인트

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

수납 효율성은 확실하게

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

침실 역시 심플한 화이트와 우드 믹스 매치 인테리어에 집중하고 있다. 또한, 벽면을 최대한 수납장으로 활용함으로써 편안한 모던 내추럴 스타일을 연출하는 기반으로 삼았다. 별도의 가구가 전혀 필요 없을 정도로 충분하게 확보한 맞춤형 벽장 덕분에 전체적인 공간 효율성을 크게 높아진다.

미니멀한 라인으로 살린 세련된 스타일

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

우드 느낌이 잘 드러나는 디자인

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

실용적인 주방 피팅 라인

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

ㄷ자형 모던 주방은 공간 대비 작업 효율성이 높고 조리자의 동선이 최소화되는 효과가 있다. 크지 않은 주방이지만 충분한 조리 공간과 수납장을 짜임새 있게 구성한 주방 인테리어다. 

주방에 연결된 다용도 베란다

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

주방 옆으로는 또 하나의 작은 다용도 베란다가 있다. 주방에 미처 다 넣지 못한 주방용품을 비롯해 대형 주방 가전을 보관하고 각종 쓰레기를 관리, 분리하기에 아주 효율적인 레이아웃이다.

폐쇄형 창고가 같이 있는 다용도실 내부

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

볼륨감 있는 벽면 장식

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

부드러운 표정을 만드는 블랙 프레임의 우드 테이블

โดย 달달하우스 โมเดิร์น

침실 맞춤 수납장

โดย 달달하우스 โมเดิร์น
โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ