10 Sensational, practical and useful built in barbecues

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

10 Sensational, practical and useful built in barbecues

Vartika Gupta Vartika Gupta
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  โดย La Fleche Design, เมดิเตอร์เรเนียน
Loading admin actions …

What is Christmas without cake and nougat, or spring without the first ice cream of the season. There are somethings that are a must do in every season and a summer barbecue is one of them. A built-in barbecue is a friend magnet, that will make it super easy and fun for you to host quick and hassle free open air barbecue parties or family reunions right there in your own garden. 

If you enjoy grilled food and if you love summer, here we are with some great ideas of built-in barbecues that are sure to make your wait until next summer a little more difficult. So take out those tongs, start storing the firewood and practice your grilling skills.

A modernist rural design

ประเทศ  โดย Barbecue, คันทรี่

Undoubtedly, a well constructed barbecue is the highlight of a garden, and is usually the center of attention and attraction in a garden party. The built in garden barbecues are such a decorative style statement that overpowers their usability and usefulness. They can majestically light up any corner and give the garden a warm and give even the simplest of gardens a magical touch of style and distinction. Do you like the sinuosity of the lines combined with the simple but elegant design of this barbecue? You will be amazed to see a barbecue cabin in this garden.

​The evolution of barbecues

ประเทศ  โดย Barbecue, คันทรี่

A couple of bricks, a good fire, a grill and desire to eat was the only thing that was once needed to enjoy an outdoor barbecue. Much has changed in the story since then, with space constraints, the need for low polluting alternatives and many other reasons the traditional large grills have evolved into the modern day barbecues. Today the barbecues are nothing less than exotic pieces of art that are used to grill and roast in a delicate and fancy manner. Fireplace, oven, grill and enough space for firewood, utensils and kitchen make this barbecue a gorgeous treat for the eyes as well.

​Brick barbecue – The traditional choice

ประเทศ  โดย Barbecue, คันทรี่

Brick is one of the most commonly used materials in the construction barbecues. Bricks survive the inclement weather, are heat proof to an extent, strong and can be easily combined with other materials and coatings. A built in brick barbecue is immovable, and is perfect as a part of the garden furniture or terrace. From simple compositions to more complex ones, brick barbecues can be made small or huge as per the requirement. This barbecue that has a fireplace, grill and stove and even a space to store wood offers a world of possibilities. A complete kitchen solution right there in the garden. Love being in the garden? We have for you, some great and affordable ideas to revamp your garden

​Modern built-in barbecue with alternative materials

โคโลเนียล  โดย The Braai Man, โคโลเนียล
The Braai Man

Clad your Braai in Stone

The Braai Man

The choice of construction material for a garden built-in barbecue is one of the most important consideration as an open air barbecue has to withstand the temperature extremes, the winds and waters, therefore it should be made with sturdy and weather proof material. Brick is one of the favorites in terms of strength, durability and cost, but since we are looking for an alternative stone is another recommended component to give life to your barbecue. Its natural resistance to the passage of time and weather changes can make your work barbecue enjoyed for generations and makes it look spectacular too. A corner barbecue in the yard, made in stone looks amazing too.

​Inconspicuous modern barbecue

When you do not want your barbecue to take away all the attention, and you wish to retain the natural environment in the garden, you can always have a subdued built-in barbecue, which is constructed in such a way that only a part of the furnace is visible and everything else is concealed. This barbecue is the manifestation of simplicity, a structure capable of mimicking the environment to the point of becoming a barely perceptible piece. Only the pergola in the forge that covers the space dedicated to the barbecue identifies it in the map of the garden, a discretion that gives it a unique and very particular charm, not usual in the traditional work barbecues. When you want your garden landscape to be unspoilt, this is the one to go for. Here are 6 simple ideas for a gorgeous garden.

​Much more than a brick barbecue

โดย homify ชนบทฝรั่ง อิฐหรือดินเผา

Speaking of design, we could not resist this yet another creation by Juliana Zanetti. The rustic-style barbecue concept is reinvented in this garden space to offer an area that invites relaxation and disconnection. The mixture of materials manages to create a space that encourages cooking and enjoyment. 

​Made for each other

ประเทศ  โดย Toen=Hier, คันทรี่

Work barbecues are full of details, with as many as possibilities as the creators imagine or please. If you are looking to go one step further, turn your barbecue into something else, a perfect partner to this beautiful element of the garden can be a wood oven. With similar materials and characteristics, these pieces will allow you to become a true outdoor kitchen guru while at the same time conquering your guests even more. Don't these two look like made for each other?

​Barbecue that will make you fall in love

ทันสมัย  โดย De Vuurtafel, โมเดิร์น

Yet another firewood barbecue with some unique peculiarities. Its steel structure houses one of the most characteristic elements of traditional brick work : stone. However, the combination of both results in an industrial air design, away from the traditional image. Its shape and dimensions also make it a differentiating element of spaces creating, around it, an area charged with elegance, warmth and intimacy. A perfect setting to make you fall in love, for sure with the barbecue itself. Here is another built in barbecue put to a different use, when not cooking.

​Out of the League

ด้านอุตสาหกรรม  โดย kunsteboer, อินดัสเตรียล

If you have a knack for uniqueness and exclusivity, or you want something out of the ordinary, you can always opt for a more original and unique option. There are numerous options available, and also you can customize them as per your taste and requirement. If you have decided to install a barbecue in your garden, here are a few ideas to create a barbecue area in your home. Want to see yet another stunning barbecue?

​BBQ and outdoor kitchen

If you are lucky enough to have a large terrace or a large garden, consider the possibility of placing a kitchen like the one in the photograph. In addition to being a very useful space, especially in the summer months, it is a charming place thanks to the mixture of materials, colors and finishes. If your outdoor space is not wide but long, get inspired by the design of the photograph on these lines: everything has been placed on one of the walls retaining as much width free as possible. We have some pictures of barbecue that will make your mouth water.

Are you ready for your own built in barbecue this summer?

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ