9 Modern and cozy living rooms in beige | homify

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

9 Modern and cozy living rooms in beige

Ritika Tiwari Ritika Tiwari
โดย BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN ผสมผสาน
Loading admin actions …

Taking risks while decorating our rooms is something that we all do, but when it comes to the living space, a different principle is applied. Here, each element is placed to maximize the comfort standard of the area. That is why taking risks is not at all recommended. For creating a harmonious space, you need to use clever decorating tricks so that you achieve sure shot results. 

Once you start working in a living space, there are many questions that may come to your mind. These may include things like choosing the right kind of furniture, coatings, lighting, and accessories. A tip that always comes in handy for such situations is selecting the color beige for your living room.  With this color, it will be possible to enable any combination that contributes to an elegant, cozy and modern environment.

If you still have doubts about this tip, then continue reading the article where our incredible professionals have combined some of the best beige themed living room pictures.

1. For wide spaces

โดย 360arquitetura มินิมัล

Large rooms like these require particular attention while one is trying to decorate them with colors. Highlighting the elements without overpowering the look is the key to success. By using the color beige visual balance and harmony are created for the entire house. That is why selecting a palette of neutral tones is considered the best option. Whether it is fabric or wood, the color beige can be combined easily with other shades such as ocher, brown and white. The result is a cozy space that invites us to rest and relax in low temperatures.

2. Never goes out of style

Another advantage of decorating your living room in beige is its timeless character. It is a quality that you can not underestimate since it ensures that your living room always looks fresh and trendy. The designer of this space has used a white base with contrasting earthy tones along with a few accessories and wooden furniture. It gives the room a stylish touch.

3. The lights

If your living room does not receive natural light, then you need to add elements that can make up for this lack. For this reason, the choice of lamps and their color becomes the point of focus. On one side you can consider using a combination of white and beige fixtures that bring spatial sensation. By multiply the sources of spatial illumination, you can create a natural looking ambiance. One should opt for natural colored lamps as to not break the visual harmony of the room.

4. Dark brown

In case natural light is not a problem than using the color brown is a great option. The primary intention here is to convey a sense of comfort and adding a particular personality to the contrast. In this case, the lighting project with a unique design has enhanced the elegance of the environment.

5. Home sweet home

A sure shot way to create harmony is by betting on two neutrals colors for the furniture and accessories. The choice of this combination allows you to break the monotony away from the decoration. Here the cadres also came together to create an essential visual dynamism. It makes the environment even more interesting.

6. Classic style

The use of the colors white and brown blend correctly in this living room. It also achieves an excellent visual balance. Contrary to other designs here the white was reserved to value the reliefs in bricks. This beautiful space is the perfect example of how beige and different neutral colors do not bring any tedium when it comes to the decoration aspect.

7. The architecture

In this article, we have already read how the choice of beige color works very well for small or large spaces. The reason or secret behind this is knowing how to distribute the tones. Also, you must play with the shades intelligently. In this case, the sofa is similar to the tone of the walls. That is why the ideal way to decorate it is by creating a visual contrast. You can use details like frames, lamps, coverings, and other accessories.

8. Full of light

Having large windows in your living room does not mean that you need to discard the beige color entirely. In this image, besides the light tone, plants are also included as a natural element. It enhances the tranquility that the open space brings.

9. The color of elegance

The combination of the color beige with ranges of brown tones can achieve decorations full of contrasts and personalities. It is a quality that has made it an option that allows everything. The only thing to remember is to create a balance. Without saturating the most vivid colors, you can ensure that the beige heads the list of tones when it comes to decorating the living room of your home.

For more designs check out our ideabooks

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ