20 modern kitchens with marble and granite countertops | homify

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

20 modern kitchens with marble and granite countertops

Kamla Villanueva Kamla Villanueva
โดย FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. โมเดิร์น
Loading admin actions …

The kitchen, as a work space, has to incorporate the necessary elements so that the performance and your culinary experience is done under optimum conditions. The hob is a fundamental part of the kitchen design understood as the stage of creation and, in this line, the materials you choose for it will determine, in part, the comfort and optimization of it. Among the basic requirements that an element of these characteristics has to meet is its resistance to changes in temperature. The marble or granite countertops are a perfect choice and, among other things, they are famous for their strength and durability, without leaving aside their aesthetic slope.

However, you have to keep in mind that it too has some disadvantages. Among the weak points of marble, for example. is the fact that, being a porous material, if it is spotted it is convenient to clean it as soon as possible with soft products. Granite, on the other hand, is similar to marble in terms of maintenance, so do not neglect it.

Be that as it may, if you are determined to place a marble or granite countertop in your kitchen, in this article we will show you a number of very inspiring designs.

1. A kitchen with granite countertop

The play of contrasts usually works quite well in kitchen design. The choice of furniture in black stained wood is the perfect partner for the granite countertop. The scene is complemented by drawers and cabinets of different sizes that allow perfect organization. The decorative open shelf with a pop of red is an element that gives more personality to the room.

2. With a strip of tiles as a design highlight

It should not always be the granite countertop that draws attention within the kitchen or even make your design unique. In this case, the strip of mosaic tiles that run across the backsplash, creating a space full of charm. The wood is again the material chosen for the drawers and cabinets which is completed with a kitchen island also with granite countertop.

3. The perfect complement for varnished wood

Beyond the strength and durability of granite worktops, this material offers another singularity and you can find it in different shades. If you have chosen furniture with brown wood, then you may opt to combine it with a sand-colored countertop.

4. A design with dark wood furnishing

The wood furniture in this U-shaped kitchen blends perfectly with the granite countertop in dark gray as well as the central island that completes the design.

5. Red to brighten the kitchen

The kitchen is a space of creation, a space full of vitality and, sometimes, this translates into designs that bet on the color as part of the decoration. The red on the base on which the great granite plate sits on gives life to the center island of this kitchen. A bold red and black themed kitchen matched with white ceiling and floor and a light grey countertop.

6. Redwood and a light colored worktop

For those who are not well versed in designing kitchens, you can always use shades that expand the chromatic palette without having to dress the room in monotone. The redwood furnishing is practical and functional, accompanied by a granite worktop in light color, creating an interesting effect in the kitchen.

7. Kitchen with marble countertop

Elegance dominates this kitchen in which, the wooden furniture, are the perfect match for the marble countertop. The white color with gray streaks only reinforces the sophistication that being highlighted in this perfectly lit space.

8. Stone for the countertop and the bar

Granite is just for the kitchen countertop, it can be used as the material for the bar as well. Given its durability and strength, you can use it in other elements.

9. Contrasts that are evident in a kitchen with white furnishing

Everyone agrees that the kitchen is the part of the house in which neatness has to be constant. Most of the time, white kitchens are the best option to guarantee this. On the outset, it provides a sense of order and hygiene that should reign in the work space. However, it is important to include some element that breaks the hegemony of the absence of color, as in this case, with the orange wall, the details in steel of the hood and the granite countertop of the island.

10. The kitchen island with a side table

The amplitude in a kitchen always allows some freedom when introducing elements with their own personality. This spacious room is loaded with pieces with a lot of character, one of them, is the central island. The counter is divided into two well-differentiated areas, first, the work area which, has several drawers as practical storage solutions and, on the other end you'll find an auxiliary table with granite surface that gives continuity to the material chosen for the hob.

11. Wrapping marble

โดย ESTUDIO GEYA โมเดิร์น

If you are looking for a kitchen with class, this example is perfect for you. The marble dominates a great part of the elements of this design, drawing attention to the center island. Not only does it serve as a counter top, but it also goes down the sides in a wraparound design and full of elegance.

12. Granite worktop and wall

A good way to exploit and maximize the aesthetic aspect of the granite in the kitchen is not to limit it to the worktop. In this case it has been chosen as a backsplash, creating a very attractive effect.

13. Dark wood kitchen and misaic tiles

Once again we find a kitchen of contrasts. The light granite countertop softens the rest of the décor. The cabinets and drawers in dark walnut color make this L-shaped kitchen a very functional and elegant space. The detail of the wall covered with beige and brown tiles provide the perfect finishing touch to this charming kitchen.

14. With pink granite countertop

There is a variety of shades in which you can find the granite countertops, making it the perfect material to combine with all kinds of kitchens. This two-color design, with wood furniture in reddish tones at the bottom and white cabinets in the upper area, makes the worktop an interesting bridge between both.

15. Modern furniture for a narrow kitchen

โดย ESTUDIO GEYA โมเดิร์น

Wood, granite and white furnishing are the main ingredients of this kitchen design. The photograph offers an overview of a narrow but modern and very cozy kitchen. Who could resist cooking here?

16. Granite is what stands out in this kitchen

In spite of the gray that dominates this modern kitchen is full of life with industrial flair. The sophistication is breathed in every corner thanks to the design elements. It's furniture and marble island adds an extra space to perform your culinary tasks.

17. Large kitchen with white furnishing

The granite returns to be protagonist of this design: a wide kitchen loaded with elements destined to guarantee order and facilitate the preparation and enjoyment of exquisite dishes. Apart from the red trim that adds a pop of color to the room, the large central island is one of the main defining elements. In addition to providing the kitchen with a wide surface to work, it extends as a countertop, creating an area for an express lunch or a quiet breakfast or the like.

18. Double granite worktop

โดย Grupo PZ คลาสสิค

U-kitchens tend to offer a  practical space. This, for example, is bathed in natural light thanks to the window above the sink area. One of its distinguishing features is, however, the double height granite countertop, creating a bar area for guests.

19. Black and gray

โดย LDC Arquitectura โมเดิร์น โลหะ

Black and gray are the most common colors of granite countertops and this kitchen also extrapolates them to the rest of the furniture. The lower cabinets are black with gray details while the upper cabinets have a similar detail with a lighter shade. The transparencies of the upper furniture give the design a very attractive differentiating point.

20. A magnificent central island

Encuentro โดย Estudio Moron Saad โมเดิร์น

The last one of our proposals again uses the granite as material for the worktop, the lining of the wall and the central island. The latter has the built-in kitchen area and, above it, a decorative exhaust hood that makes the space a very pleasant place to get to work. 

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ