10 ways to brighten up a small windowless bathroom!

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

10 ways to brighten up a small windowless bathroom!

Kamla Villanueva Kamla Villanueva
  โดย Target Tiles,
Loading admin actions …

When buying a new home, there are certain drawbacks that should be weighed and considered before purchasing. Of course you have to ask yourself: are these flaws detrimental? Or are they something that can be remedied? If it is something that you can live with and if the house has a check mark on most of your list of conditions that you want in a house, then by all means, take it and turn it into your dream home!

Now for those drawbacks. They could be in the form of an outdated kitchen, tacky wall colors, or maybe, having a gloomy bathroom. Let's take a closer look at what we can do about the latter. It may seem insurmountable, but we do have some practical solutions for homes with windowless bathrooms which can help brighten up the space. More than the aesthetics, it is important to have ample lighting to be able to groom yourself properly; also for safety reasons – we wouldn't want you slipping over soapy wet tiles. 

Let Homify help you out. Scroll down and we'll show you how you'll be able to get light into that bathroom without windows!

1. The use of mirrors

If you have the wall space, then by all means add another mirror (or a few). A gallery of smaller mirrors can be a fantastic effect in a small bathroom with no windows.

But don’t hang mirrors across from each other, as it will result in that weird infinity mirror effect.

2. Bring in some plants 

The right plants can make for a fantastic décor in any space, including that dark windowless bathroom. And nature always finds a way, for plants whose natural habitat is a shadowy forest floor can blossom in very little light.  Low-light tolerant plants include Heartleaf Philodendron, ZZ Plant (Zamioculcas zamiifolia), Red Aglaonema, Boston Fern, and the Peace Lily (Spathiphyllum). Avoid succulents in the bathroom, as they won’t last long.  homify hint: Treat your low-light bathroom plants to a ‘day out’ once a week by placing them in another room that catches a bit more light.

3. Proper lighting

 ห้องน้ำ โดย Roselind Wilson Design,
Roselind Wilson Design

Bathroom Detail

Roselind Wilson Design

If you’re short on space, consider mounting wall lights onto the wall to add functional illumination without taking up counter/floor space. But make sure those lights are placed in the correct spots. 

Bright sconces must be at about eye level, casting light directly onto the face from the sides, not above – this is more flattering for everybody.

4. Adding natural elements

 ห้องน้ำ โดย Espace Aubade,

Don’t fret if you can’t rip out ugly, standard bathroom cabinets – tip the scales in your favour by adding an unexpected furniture piece (like a stool, tiny chair, or unusual accessory) to bring in lots of personality. 

Low-profile pieces with legs and open space underneath can make any room seem larger.

5. Utilizing light colors

 ห้องน้ำ โดย Fap Ceramiche,

Painting a nice, light colour onto the floor, walls, and ceiling can dramatically increase the room’s visual size. Or for something more dramatic, add in a lot of glossy tiles to make your space expand with some shine. 

Be sure to check out homify’s extensive range of professional tilers.

6. Brighten up the bathroom using striking colors and patterns

If you have the means to do it, then wrap your tiny bathroom in a bold wallpaper for a vigorous injection of pattern and colour. Eye-catching walls will make you forget all about that absent window. 

Just don’t go too dark with your choice of tones, as it can result in a cluttered effect.

7. Glass dividers

 ห้องน้ำ โดย Target Tiles,

A small bathroom does not need any more solid walls, even for privacy purposes. Rather explore the range of textured glass, glass bricks, vertical blade screens, or metal mesh curtains as alternatives for internal dividers. These options have a sparkling clean look, allow light through, and reflect your artificial lighting into that windowless bathroom.

8. Shiny accessories

 ห้องน้ำ โดย A1 Lofts and Extensions,
A1 Lofts and Extensions

The Old Post Office

A1 Lofts and Extensions

Add some shimmer and shine with subtle reflections from your fixtures, sconces, and vanity with mirrored or stainless steel surfaces. 

Design styles like industrial and steampunk are trending, which means metals are making waves in bathroom design. That means that stainless steel, polished aluminium, brass, or copper bath you’ve been eyeing will definitely put the shine in bath time.

9. Light colored wall designs!

 ห้องน้ำ โดย Target Tiles,
Target Tiles

Daisy Chain

Target Tiles

Move the focus away from the lack of light in your small bathroom with no windows by shifting the spotlight on colour, artwork, lighting, and accessories. Cheerful graphics on the walls, elegant wall decals, framed photos, a funky-shaped wall light… these can all grab and hold attention. 

Speaking of elegance,  you should check out these stylish ideas for: Living Room Accessories.

10. Sleek and simple

 ห้องน้ำ โดย Salgar,

Make sure your small bathroom is kept perfectly clean by removing damp towels immediately, drying your shower screen and basin after use, and minimising the clutter.

Musty odours add to that cave-like ambience, so be sure to spray it regularly with a cheerful scent, or opt for some scented candles.

 บ้านและที่อยู่อาศัย โดย Casas inHAUS,

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ