주방의 가치를 높이는 예쁜 주방 타일 인테리어

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

주방의 가치를 높이는 예쁜 주방 타일 인테리어

MIYI KIM MIYI KIM
โดย poziom3. ผสมผสาน
Loading admin actions …

아름다운 주방을 완성하기 위한 요소는 수납장과 조리대 디자인에만 그치지 않는다. 주방 가구들의 배경이 되어주는 주방 타일 디자인에 따라 주방의 전반적인 이미지가 달라지기 때문이다! 하지만 아직도 타일하면 투박하고 단조로운 하얀색 정사각형 타일만을 떠올리는 이들을 위해, 오늘 homify에서는 주방의 가치를 높이는 예쁜 주방 타일 인테리어를 모아보았다. 오늘의 기사를 통해 우리집 주방을 더욱 빛내는 타일 인테리어 팁을 얻어보도록 하자. 

1. 화이트 컬러 메트로 타일

โดย poziom3. ผสมผสาน

올록볼록한 입체감과 반질반질한 질감으로 스타일리쉬한 감각을 살리는 메트로 타일로 주방을 디자인해보자. 사진 속 주방과 같이 수납 공간과 동일한 컬러의 메트로 타일을 디자인하여 깔끔하면서도 단조롭지 않은 주방을 완성할 수 있다.

사진 속 주방과 같이 내 마음에 쏙 드는 주방 인테리어가 돋보이는 아파트 인테리어를 모아보았다. 아래의 기사를 통해 확인해보자.

우리집도 이렇게 변신할 수 있을까? 탐나는 아파트 리모델링

수납 걱정 없이 모던하고 감각적으로 꾸민 44평 아파트

촌스러운 체리색 몰딩 탈출, 트렌디하게 꾸민 군포의 30평 아파트

2. 화사한 지중해풍 타일

โดย Equipe Ceramicas ชนบทฝรั่ง

남들과 다르게 개성 넘치는 주방을 꾸미고 싶다면 사진 속 인테리어를 참고해보자. 화사한 무늬가 돋보이는 푸른 타일로 주방 벽면을 디자인하여 스테인리스 스틸 소재의 주방 조리대 및 기기와 함께 쾌적하고 아름다운 분위기를 연출하였다.

스페인의 인테리어 전문가 EQUIPE CERAMICAS는 화사한 무늬와 함께 육각형 무늬의 타일로 개성 넘치는 주방을 디자인하였다.

3. 소박한 멋이 깃든 컨트리풍 타일

โดย Flatsdesign คลาสสิค

부담스럽지 않게, 그렇다고 밋밋하지 않은 주방을 꾸미고 싶다면 사진 속 컨트리풍 주방을 참고해보자. 주방 수납장과 함께 작은 크기의 타일 그리고 아담한 크기의 포인트 무늬로 주방 벽면을 디자인함으로써 소박한 아름다움을 부여하였다.

4. 세련된 감각을 뽐내는 타일

간결한 선을 뽐내는 미니멀리스틱 주방의 단조로움을 덜어내는 동시에, 미니멀리즘의 아름다움을 함께 부각시킬 수 있는 타일 디자인이 여기 있다! 화이트 컬러의 주방 사이 벽면과 바닥에 입체감 있는 사각형 모양이 돋보이는 블루 계통 타일을 시공하여 시각적 입체감을 더하였다.

5. 청량한 느낌의 블루컬러 모자이크 타일

โดย homify เมดิเตอร์เรเนียน

컬러와 소재 모두 완벽한 조화를 이뤄낸 주방 인테리어를 꿈꾼다면 해당 인테리어를 참고해보자. 화이트 컬러의 원목 소재로 상부장과 하부장을 디자인하고 조리대 상판은 원목 느낌을 그대로 살려 시공하여 부드럽고 따뜻한 느낌을 살린 가운데, 블루 컬러의 모자이크 타일을 벽면에 시공하여 시원하고 쾌적한 분위기의 주방을 완성할 수 있었다. 

6. 주방에 포인트가 되는 민트 컬러 부분 타일

โดย StudioBMK สแกนดิเนเวียน

주방 벽면을 전부 타일로 디자인할 필요는 없다. 사진 속 주방과 같이 물과 불이 닿아 관리가 어려운 부분만 타일을 시공하되, 해당 인테리어와 같이 주방에 포인트가 되는 컬러의 타일을 시공하여 주방을 더욱 아름답게 꾸밀 수 있다.

7. 타일과 함께 풍부한 공간감을 만드는 주방 벽 디자인

โดย Caterina Raddi อินดัสเตรียล

화사한 컬러 대신 톤 다운된 컬러로 그러나 화려한 디자인은 그대로 살린 패치워크 스타일의 타일로 주방 벽면을 시공해보자. 물론 이 또한 주방 벽면을 모두 타일로 시공하기보다는 조리대 주변만 타일로 시공하고, 나머지는 시멘트 벽과 노출 콘크리트 디자인을 시도함으로써 주방에 풍부한 공간감을 부여할 수 있었다.

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ