6 ideas to improve your dining area

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

6 ideas to improve your dining area

Lily Cichanowicz Lily Cichanowicz
 ห้องทานข้าว by Gantous Arquitectos
Loading admin actions …

The dining room is a commonly under utilised space. Because many reserve this room for special occasions, it can spend the majority of its days uninhabited. In time, we might ever find ourselves using the dining room for storage or other activities entirely unrelated to dining. Yet the dining room can be a special place, where family gathering is held sacred. You might be more likely to entertain friends and important colleagues from work if you are proud of the dining area in your home. A revived dining area can help to reignite consistent family time spent at each meal. Having a pleasant backdrop for enjoying the company of loved ones can be a great incentive for improving the dining room. Here are six easy ideas to enhance your dining room.

Simple, timeless furniture

 ห้องทานข้าว by Juan Luis Fernández Arquitecto

Your dining room is one of the spaces in the home with the clearest inherent purpose. Therefore, we suggest you let the dining table and chairs have centre stage in the room. You really don’t have to get too elaborate on this one. Simple, timeless dining furniture will speak for itself. Invest in a no frills hardwood table like the one featured in this room by Juan Luis Fernández Arquitecto, and you are sure to have it for years to come. The great thing about dining tables is that they can be dressed up quite naturally with the foods you serve and a multitude of table decorations. Chairs should be comfortable. Try not to go too bulky either, as heavier chairs can be harder to manoeuvre and take up unnecessary space. These chairs match nicely with the dining table and bring a welcome element of texture to the room.

Add more lights

Accentuating the dining room with lights has many benefits. Borrowing from the philosophy behind modern and minimalist styles of design, the objects in any given room ought to contribute to its essence. These aesthetic styles preach that less is more, where adding nonessentials is overdoing it. Whether or not you plan to implement these styles in your dining room, there is a kernel of truth in this assertion when applied to the dining area. The dining room is likely going to have a table and chair set as its centrepiece. You may have other furniture in the room for storage, but more likely than not these items will be the focus. How do you accessorize? There are many ways, but here we’d like to discuss the wonders you can do with lighting. Feel free to get creative here! From chandeliers to industrial sets of bare bulbs, there are so many great options. How about these beautiful orbs? They give a lovely ethereal element to this dining room.

Mismatch on purpose

Believe it or not, mismatched furniture is all the rage right now in interior design. With all its formality, sometimes the dining room can feel rather stiff and stuffy. The beauty of mismatched furniture is that it takes some of this edge off, allowing a more laid back feel to permeate the room. Doing so can make the room more fit for family time. If you still are of the opinion that mismatched furniture is stylistically disagreeable to your tastes, look at this dining room. Within the context of the room itself, the mismatched chairs feel purposeful. They share commonalities with the others or match the colouring of the room overall. We think they can actually enhance the level of style presented in a dining room because they allow for more options to incorporate personal flair. Give it a try!

Accentuate the space with artwork

 ห้องทานข้าว by Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

Polanco Penthouse

Gantous Arquitectos

Brining the right artwork into your dining room can have marvellous transformative effects. Particularly, if your dining area is part of an open plan, centring statement artwork over your dining room table can give the space more definition. It serves as an excellent focal point to any dining room. Imagine how different this dining room would be without the beautiful forest scenes in the background. They create unison in the room between the wooden furniture, white space, plant centrepiece, and prismatic light fixture. Another great time to consider bringing in some interesting artwork is if there is no fireplace to act as the main point of interest in the dining room. Artwork can really impact the entire overarching essence of a given dining room, and there are so many options to choose from.

A rug can really tie the room together

 ห้องทานข้าว by Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

​Pièce à vivre : salle à manger et cuisine – Appartement industriel chic & moderne 55m2 – 75010 Paris

Espaces à Rêver

Another way to bring definition to your dining area is with the right area rug. Go plush to give the dining room a cosy feel or geometric for a modern air. This area rug perfectly incorporates the black chairs, accessories and black accented dining room table. Even the green feature wall becomes more dynamic with the addition of this retro patterned rug. Try choosing an area rug that is in a contrasting colour to the rest of the floor. This is a simple way to draw more attention to your dining room table. A rug also has the practical purpose of protecting your bare floors as a buffer from the friction of sliding chairs. The right rug will make the space more grounded and complete over all. It can really tie the room together!

Invest in table decoration

 ห้องทานข้าว by Prestigious Textiles

Finally, if you’re still wondering about a simple fix to help add pizzazz to your dining room, try investing in some table décor. From flowers, to vases, to tablecloths to runners, you can easily find something that fits your style vision and your budget. A flower arrangement will add harmony to the overall area. If you aren’t crazy about your dining room table, but don’t have the means to buy a new one right now, how about a new tablecloth? Alternatively, maybe you love your dining room table, but are afraid to use it often because you don’t want the finish to get ruined. Try some decorative table runners as placemats like we can see in this dining room. They are a nice way to add colour accents, and many are machine washable for easy clean up. You can also add a chic, provocative statue or a gilded baroque centrepiece. The options are endless!

If you found this Ideabook helpful, check out these tips for making your small dining room look bigger. Happy decorating! 

 บ้านและที่อยู่อาศัย by Casas inHAUS

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ