21 ways to renovate your home with very little effort

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

21 ways to renovate your home with very little effort

April Kennedy April Kennedy
โดย StudioG โมเดิร์น
Loading admin actions …

If you have ever been amazed at how much difference a quick ten-minute repair can make on your home, you'll know that there are a million little things you can do to upgrade your living space without spending much money.

These are the humble things that pop up as we go about our lives and get easily forgotten as we focus on the big home furnishings or makeovers that really demand attention. But, of course, these little things are just as important because they make your home feel well cared-for and can make the difference between a house and a home. So let's check out 21 little things you can do to renovate your home really easily!

1. LED lights under the cabinets and shelves

Kitchen โดย DDWH Architects โมเดิร์น

The LED lights in this kitchen make it look very slick and they are very easy to install. Best of all they are incredibly environmentally friendly and will last forever.

2. Clean and disinfect the bathroom tiles

โดย homify ผสมผสาน

Mould and grime can very easily build up over time to make your bathroom look grotty. This means it's time for a good deep clean with some vinegar and baking powder. Your bathroom will look sparkling new in no time. If there are old cracks or stains, you might even consider regrouting them completely.

3. Get some door stops

บ้านนอก โดย homify, ชนบทฝรั่ง
homify

Natural Rope Knot Door Stop

homify

Banging doors can get annoying over time. So get a good doorstop to make life easier. They are practical and extremely cheap to buy too.

4. Change the doormat

ทันสมัย โดย Boscolo, โมเดิร์น
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo

The very first thing most visitors see is your doormat. So switch it out or clean it properly to create a fresh new look.

5. Fix those squeaky hinges

ทันสมัย โดย Modern Doors Ltd, โมเดิร์น ไม้เอนจิเนียร์ Transparent
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd

We experience our homes in more than just visual terms. So sort out any annoying squeaks and creaks in the home. All you need to do is oil the hinges of the windows and doors.

6. Protect the floor with protection pads on the furniture

Living Room โดย Lights & Shades Studios โมเดิร์น

Dampeners and stick on pads can make a huge difference to the sharp sound of chairs scraping along the surface of the floor. They are also important because they will help avoid damage to the floor as well.

7. Protect the sofa

Sofas generally endure a lot of use so they can quickly started to look worn and old. This is particularly so if they are in the sun. Get a protective throw to protect the surface or invest in a good protective spray.

8. Add a stencil to the wall

ABC for the Spelling Bee, Black โดย homify สแกนดิเนเวียน
homify

ABC for the Spelling Bee, Black

homify

Not everyone is a fan of stencilling. But there is no doubt that stencils are one of the easiest and most fun ways to add a little decorative appeal to the home. They can also be painted over very easily.

9. Install some little hooks in the perfect place

ที่เรียบง่าย โดย homify, มินิมัล

When first moving into a home, it can be hard to anticipate just where exactly you'll need hooks. So if you have any regular little areas that tend to get cluttered, sort that out with a few choice hooks.

10. Polish the reflective surfaces

Grease and grime can quietly build up on the reflective surfaces of the home. So it's often enlightening to realised how fabulously fresh your home and your bathroom in particular can feel when you clean the walls. Just use some white vinegar and warm water for a totally natural approach.

11. Get some fresh flowers

ผสมผสาน โดย rigby & mac, ผสมผสาน
rigby & mac

Ceramic Cactus Vases

rigby & mac

Fresh flowers instantly infuse the home with new life. You don't need a huge arrangement to create a lovely effect. Just a few small floral arrangements in some glass bowls should do the trick.

12. Create a whole stencil landscape

ผสมผสาน โดย Vinyl Impression, ผสมผสาน
Vinyl Impression

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers

Vinyl Impression

Here is another stencil design that should inspire who want to think a bit bigger. The good thing about this kind of design is that it makes the entire room feel a bit jungly and wild. It's often lovely to start the design from ground level so the stems seem to grow up the walls.

13. Refresh the light fittings

สแกนดิเนเวียน โดย Imperfect Interiors, สแกนดิเนเวียน
Imperfect Interiors

Open Plan 1st floor Living room

Imperfect Interiors

A big white sphere-like light shade like this is incredibly cheap and chic. Most light shades don't take long to install and they will give the home an instant lift.

14. Create order in the closet

It's no secret that a big closet clean-up will have a big effect on the feel of your home. But take things one step further and look at how you might revise your storage space with boxes or customised storage spaces to that tidy-up last.

15. Get an attractive laundry basket

สแกนดิเนเวียน โดย homify, สแกนดิเนเวียน ไม้ผสมพลาสติก
homify

Tricks laundry basket

homify

Cheap plastic laundry baskets are often ugly. But for just a little extra money you can turn this mundane household item into key part of your decor. Something with a lid that closes is particularly good.

16. Clean and simplify

ทันสมัย โดย An Artful Life, โมเดิร์น
An Artful Life

Bare bulb fabric flex light

An Artful Life

Less is more when it comes to most people's homes. So consider how you might strip things down to a minimum and execute it with style. Have a look at the work of some good interior designers and decorators on this site and note how few elements are actually on display in each interior. This little antique style light is a good example of how a simple little thing can look quite chic.

17. Give the carpets a deep clean

โดย StudioG โมเดิร์น

It is fairly obvious when our homes need a regular clean. But a good deep clean often gets put off far too long. So research the options for deep cleaning your rugs and carpets. It will make a huge difference to the home, particularly if you have pets!

18. Put your best kitchen utensils on display with a rail

Kitchen with range cooker โดย Dittrich Hudson Vasetti Architects โมเดิร์น
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen with range cooker

Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen utensils have become quite fancy in recent years. So make the most of them by putting them on display. A hanging rail or magnetic board will help.

19. Get some air fresheners

Mini air fresheners, oil sticks or scented candles will make your home smell sweet and well cared-for. Diffusers are often a good idea because they will continue to scent the air without barely any work on your behalf.

20. Paint the shelves with a bold bright lacquer

ทันสมัย โดย Diagonal Furniture, โมเดิร์น
Diagonal Furniture

Tomado Floor Standing Shelves

Diagonal Furniture

Check out some IKEA hacks online and search for ways to personalise your generic furniture with a lick of paint. A thick bold lacquer is often a good approach.

21. Frame your favourite prints

สแกนดิเนเวียน โดย HAM, สแกนดิเนเวียน
HAM

HAM Screen Prints

HAM
HAM
HAM

Finally, gather your favourite artworks, photos and objects, then put them in some cheap frames. Better yet, create a whole gallery wall.

Perhaps this is the time to rearrange the furniture and look at 6 ways to use that awkward gap behind the sofa.

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ