당신이 항상 원하던 바로 그 단층집

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

당신이 항상 원하던 바로 그 단층집

Seulki Jo Seulki Jo
 ห้องนั่งเล่น โดย Pracownia Projektowa ARCHIPELAG, โมเดิร์น
Loading admin actions …

여기, 당신이 틀림없이 갖고 싶어 할 주택이 있다. 이 주택은 심플하지만 현대 라이프를 살아가기에 편리하게 건축되었다. 그리고 건축 디자이너의 의도대로 따뜻한 분위기를 담았다. 넓은 공간이 돋보이는 이 집은 전체적으론 온화하지만 차가운 요소를 조합시켜 현대적인 아름다움을 강조하였고, 가족들이 좋은 추억을 남길 수 있는 공간들을 설계했다. 또한, 콘크리트로 건물을 구축하였기 때문에, 겨울의 극저온에서도 잘 견딜 수 있는 효율성까지 갖추었다.

분명 당신의 마음에 쏙 들 이 집을 놓치지 말 것! 건축물을 디테일하게 살펴보면 볼수록, 당신도 모르게 이 집을 탐내게 될 것이다. 그렇다면 이제 Biuroprojektowemth Styl가 디자인한 모던하고 심플한 단층집을 살펴보자!

평면도

평면도를 통해 집 구조를 살펴보자. 오늘 소개한 주택은 총 3개의 침실로 구성되어 있는데, 그중 메인 침실은 드레스룸과 욕실이 함께 설계되어 있고, 나머지 두 개의 침실 중 하나에도 욕실이 설치되어 있다. 모든 방은 가든과 연결된 문이 있어, 가든을 의사소통의 장으로 만들고자 한 설계자의 의도를 엿볼 수 있다. 

침실 외에도 이 주택에는 두 대의 차를 주차할 수 있는 차고지와 식료품을 저장하는 저장소 겸 독립적인 주방이 있다. 또한 외투 보관용 옷장이 있는 복도와 가드닝 물품 및 자전거를 보관할 수 있는 작은 공간도 마련되어 있다. 평면도를 확인하고 나니, 이 집이 더욱더 모든 가족 구성원이 행복한 삶을 영위하기에 적합한 공간이라는 확신이 든다!

만약 당신이 현관에 대해 알고 싶은 경우, 이 기사를 추천하니 놓치지 말자: 지나가는 행인도 한 번 더 뒤돌아보게 만드는 15가지 근사한 현관 아이디어

내부 인테리어 살펴보기

사진 속 거실은 슬라이딩 창문을 통해 자연의 향기를 선명하게 들여 놓았다. 또한, 가구를 적절히 배치하여 완벽한 공간을 구성했다. 만약 자신의 집을 인테리어하는 경우, 개인의 취향과 스타일에 따라 가구를 다르게 배치할 수 있으니 사진을 참고하여 자신만의 장소를 계획해 보자. 

이 주택은 거실과 다이닝 룸, 주방이 오픈되어 있음에도 불구하고, 서로 방해되지 않도록 설계되었다. 게다가 이 기사의 마지막 부분에 실린 평면도에서도 확인할 수 있듯이, 모든 공간 하나하나가 한 가족이 생활하기에 편리하게 설계되어 사는 이들에게 만족감을 부여한다.

후면 외관에서 보는 뷰

후방에는 정원을 마음껏 즐길 수 있는 테라스가 설치되어 있다. 이 테라스는 아이들이 뛰노는 놀이터가 되기도 하고, 오후 내내  앉아 휴식을 취할 수 있는 휴식처가 되기도 한다. 특별히 테라스엔 마룻바닥을 시공하여, 날씨, 계절에 관계없이1년 내내 테라스를 즐길 수 있도록 만들었다.

외관의 디테일

이 에서 가장 흥미로운 디테일 중 하나는 따뜻하고 소박한 느낌을 부여하는 전형적인 브라운 컬러와 우드 소재로 외부를 장식했다는 점. 또 다른 흥미로운 부분은 컬러를 대조시켜 시선을 사로잡았다는 점인데, 예를 들어 중립 색상과 천연 나무색, 화이트 구조물과 어두운 색상의 천장, 또 창과 문 프레임 등이 있다. 그리고 외부 공간에 신선한 느낌을 부여하기 위하여, 관상용 식물을 두었다.

메인 외관

거리 쪽에서 바라본 집의 모습은 휴식을 취하기에 최적인 조용한 주거지라는 느낌이 든다. 커다란 지붕과 건축물의 비율이 완벽하게 설계되어 포근한 분위기를 형성하였기 때문이다. 덕분에 집에 방문하는 모든 사람의 마음 또한 평안해진다. 

이 집은 139제곱 미터의 건물과 32제곱 미터의 차고, 그리고 울타리를 두르지 않은 넓은 정원으로 구성되어 있다. 특별히 울타리를 따로 설치하지 않았음에도 불구하고, 이 집은 개인의 프라이버시를 보호하고 인생을 즐기는데 불편함을 주지 않도록 완벽하게 설계되었다.

 บ้านและที่อยู่อาศัย โดย Casas inHAUS, โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ