33 budget-friendly tricks to take your house up a notch

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

33 budget-friendly tricks to take your house up a notch

Leigh Leigh
 ห้องนั่งเล่น โดย BRICKS Studio, ผสมผสาน
Loading admin actions …

The decoration and preservation of a family environment in a home is constant work. We are constantly battling the passage of time as well as the demands that come with changing trends and styles.

So if you have an idea when it comes to modifying the look and feel of your house, you may be wondering how you will find the time and the budget to implement the idea. This is why today at homify, we've put together 33 budget-friendly ways that you can spruce up your home. These are easy to implement and will satisfy your need for change.

These 33 ideas will give you wonderful inspiration and tips and tricks, which will help you to make great changes to your home.

Let's take a look!

1. Mix chairs and benches

 ห้องทานข้าว โดย blackStones, สแกนดิเนเวียน แผ่นไม้อัด Plywood

One way to eradicate any possibility of your home becoming boring and outdated is to create a bit of variation. Mix and match chairs and armchairs for a funky design.

2. Tiles on the kitchen floor

 ห้องครัว โดย Parisdinterieur, สแกนดิเนเวียน

If you have tiles covering the floor of your kitchen, it may be necessary to remove them and replace them with new tiles. Not only will it change the whole look and feel of the space, but it looks brand new as well as fresh and clean.

Add some stylish colours or beautiful patterns to spruce up this area of the home. Tiles are also budget-friendly!

3. Wall art

Wall art has gained a lot of popularity in the last few years, changing the design of a home while introducing an avant-garde design to the space. You can opt for quotes, words, images or all of the above to your wall. The best part is that as soon as you get bored, you simply peel it off.

4. Coloured walls

The presence of vibrant colours is an ally in any home. However, you need to exercise caution when it comes to bright and vibrant colours, opting for small quantities. You don't want to over-saturate your home with colours!

A great tip is to just paint one wall a bright and striking colour, keeping everything else neutral, earthy and subtle.

5. Original shelves

 ห้องนอน โดย cristina velani, สแกนดิเนเวียน

What's so important to note is that it's the smallest details that can create the greatest transformations. With home decor, there's no exception.

By simply changing the shelves in a room, you can add a modern and sophisticated design to it. 

6. Christmas lights throughout the year?

It might sound a bit eccentric at first, but consider featuring Christmas lights in your home all year round, hanging them on shelves, headboards or windows. This will give life to certain areas.

7. Family memories

 ห้องนั่งเล่น โดย BRICKS Studio, ผสมผสาน

How about the idea of changing the decor of your room by adding your favorite memories to the wall?

8. A contrasting shelf in the bathroom

 ห้องน้ำ โดย PracowniaPolka, สแกนดิเนเวียน

Contrasting colours or materials never go unnoticed and are a wonderful way to generate changes. When it comes to the bathroom, use a contrasting piece of furniture, which will add warmth to the space.

9.Introduce different presentations

As with everything, the decor in your house should represent your favorite materials and items that speak to who you are. It should inspire us!

In this design, by professionals G7 Grupo Creativo, we can see how an old palette has been recycled, introducing gorgeous wood to the living area.

10. Different chairs in the dining room

 ห้องทานข้าว โดย degoma, โมเดิร์น

In this design, we can see how the balance of the room has been completely disturbed with different coloured and different styled chairs. This creates a wonderful, eclectic look and feel.

11. Sticking decorations

Creativity takes on new forms when you include ornaments on a wall. They come in sticker format and are easy to add to a space!

12. A raw brick wall

Go for the natural and avant-garde design with a raw brick wall that needs no plaster or paint.

13. Summon balance

 ห้องนอน โดย Bloomint design, เมดิเตอร์เรเนียน
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design

Many times all that we need in our homes is to get a balance of decor and design, creating order and style all at the same time.

14. Wallpaper with lots of personality

A change can be made just by adding a piece of wallpaper to a room, introducing a subtle form of decor.

15. Black walls?

Dark walls are becoming increasingly popular, but in this image, we can see how they are functional too!

16. Make paper ornaments

 ห้องนอนเด็ก โดย Estación Ortiz , ชนบทฝรั่ง

Why not get your family to take part in some DIY crafts? You can use something as simple as paper to enhance the entire home.

17. Use pipes as support

 ห้องครัว โดย .8 / TENHACHI, อินดัสเตรียล

This industrial style design simply involves keeping the pipes uncovered and making the most of them. Use them to hang up pots and pans or any other kitchen items.

18. Decorate with plants

 ห้องนั่งเล่น โดย Levenssfeer, ทรอปิคอล

Use vegetation throughout the interior space, creating a stunning visual appearance that connects the inside to the outside.

19. Decorating with maps

 ห้องนอน โดย BRICKS Studio, ผสมผสาน

While maps may only work for a particular taste, they can introduce a very savvy and interesting style and design to a home. If you are a fan, then go for it!

20. Use wallpaper more generously

 กำแพง โดย Rebel Walls, สแกนดิเนเวียน
Rebel Walls

Lily Pond

Rebel Walls

We've seen how a little bit of wallpaper goes a long way but in this design, we can see how it can be used across the entire wall, creating a very comfortable interior design.

21. Recycled furniture

 กำแพง โดย Casa Josephine, เมดิเตอร์เรเนียน

There is no better way to decorate a space without spending a fortune than recycling furniture. Give your existing furniture a fresh coat of paint or scout the garage sales for something new and interesting!

22. Adhesives for wood

 ห้องน้ำ โดย Jo Downs, โมเดิร์น
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs

We have already talked about stickers but not many people would dare to put them on wooden walls. However, if your wall is protected with some varnish, this shouldn't be a problem.

23. A coat rack creates a welcoming look and feel

A coat rack creates a very welcoming entrance and is a great idea when it comes to filling an entrance hall.

Have a look at these other 7 impressive ideas for your entrance.

24. Decorative mirrors in the bathroom

You may already have a mirror in your bathroom, but how about placing it in a space that makes the bathroom look that much bigger and that much more beautiful?

25. Utilize the balcony space

 ระเบียง, นอกชาน โดย decoraCCion, เมดิเตอร์เรเนียน

Balconies are a part of the home that can be used for so many functions, so don't let them go unused. You can change the whole look and feel of your home.

26. A hanging chair

 ห้องนอน โดย dmesure, เมดิเตอร์เรเนียน

Why not add a functional chair to your house that's very different to the ones that you already have? It will never go unnoticed!

27. Painted walls

 ห้องนอน โดย Zuritagordian, ผสมผสาน

If you enjoy painting or you know someone with artistic skills, let your walls become exponents of art.

28. A clock can make all the difference

 ห้องนอน โดย ANNA DUVAL, โมเดิร์น

Remember that it's the smallest details that make the biggest differences.

29. A vertical garden on the wall

 ห้องทานข้าว โดย Green Mood, ผสมผสาน

Green walls or vertical gardens can enhance the home, injecting a refreshing look and feel into the interior design. 

Have a look at these tips for how you can create and plant a vertical garden.

30. Details made by you

There is no better way to re-decorate with personality and charm than by creating your own little detailed elements.

31. Organize with boxes

 ห้องนอนเด็ก โดย espaces & déco, มินิมัล

There are so many extremely beautiful boxes that exist so why not organize them so that they look great while organizing the home?

32. The return of carpets

 ห้องนั่งเล่น โดย cristina velani, สแกนดิเนเวียน

A floor with a carpet can be very cozy and homely, while bringing colour and patterns to a space.

33. Lamps

You don't have to spend a lot of money to create an impressive design. Use second hand lamps to give style to your space, illuminating the details and design of your home.

Also have a look at these 6 simple tips to hang your frames with elegance for the best walls on the block!

 บ้านและที่อยู่อาศัย โดย Casas inHAUS, โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ