작은 여유를 위한 나만의 공간 만들기

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

작은 여유를 위한 나만의 공간 만들기

Jinsol Lee Jinsol Lee
โดย Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores ผสมผสาน
Loading admin actions …

바쁘게 돌아가는 챗바퀴 같은 삶 속에서 지치다 보면 새로운 삶, 여유로운 삶을 꿈꾸게 된다. 또 지친 몸과 마음을 회복시키기 위한 것들을 찾아 나서게 된다. 바쁜 일상 속에서 짧게나마 여유를 가질 수 있고, 나의 취미 생활을 할 수 있다면 지루하고 같은 일상은 조금은 더 특별하게 느껴질 수 있을 것이다. 그래서 오늘은 지친 가운데서 쉼을 취할 수 있는 집 안에서의 나만의 여유를 위한 작은 공간에 대해 소개하려 한다. 쉴 수 있는 집 안에서 여유로운 취미생활이나 작은 활동을 할 수 있는 것 만큼 좋은 것은 없다. 그래서 집 안에 나만을 위한, 오직 휴식만을 위한 특별한 공간을 만들어 더 머무르고 싶은 집을 만드는 것도 좋다. 특별한 집 안 속 더 특별한 공간에 대해 함께 알아보자.

나만을 위한 공간

집은 새로운 하루를 시작하고 또 마감하는 공간이다. 그리고 휴식이 필요한 순간 여유롭게 시간을 보낼 수 있는 공간이기도 하다. 그리고 원하는 취미 생활을 자유롭게 시작할 수도 있다. 그러나 그 모든 것이 가능한 공간을 만드는 것은 사실 쉽지 않다. 집 안에서는 가장 기본적인 것들만을 해결하게 되기 때문이다. 수면을 위한 침실, 주방, 거실 등이 대부분이다. 그러나 책을 읽는 등 나 자신에게만 집중할 수 있는 시간을 위해 특별한 공간을 만드는 것은 집을 더 특별하고, 나의 삶을 더 지치지 않게 만들어준다. 그러기 위해서는 많은 것들이 필요한 것은 아니다. 편안한 의자, 좋은 조명, 책 등만 있다면 쉽게 구분된 공간을 만들 수 있다. 작은 특별한 공간을 새롭게 만드는 것이다.

구분된 공간

โดย MIROarchitetti โมเดิร์น

우리는 넘쳐나는 미디어의 정보, 콘텐츠 속에서 살고 있다. 작은 휴식이라고 해도 항상 핸드폰, 텔레비전 등 미디어에 노출되기 마련이다. 그러나 진정한 휴식은 그런 것들로부터의 자유를 말하기도 한다. 좀 더 나에게 집중하고, 잠시나마 많은 것들로부터 자발적인 고립을 시도하는 것이다. 그것을 위해서는 작은 구분된 공간이 있으면 좋다. 어떤 특별한 공간일 필요는 없지만, 좀 더 조용하고 편안한 공간 말이다. 사진처럼 편안한 의자 혹은 안락의자만 있어도 충분하다. 이렇게 작게나마 거실 혹인 침실과는 구분된 공간을 만드는 것이 여유로운 휴식을 위한 첫걸음이라고 할 수 있다.

특별한 분위기의 공간

ทันสมัย  โดย Ámbar Muebles, โมเดิร์น

나만을 위한 작은 공간을 만드는데 그 공간을 꾸미는 것도 매우 중요하다. 기분 좋은 순간을 위한 인테리어, 스타일링이 필요한 것이다. 특별한 작은 공간을 만드는 것은 그리 어렵지 않다. 작은 공간만 있어도, 사진처럼 카펫, 러그 그리고 편안한 의자를 함께 배치하여 아늑한 공간을 만들 수 있기 때문이다. 러그 등을 사용하여 임의로 공간을 나누고 나만의 특별한 시간을 갖는 것이다. 사진 속 Ámbar Muebles 회사가 시도한 것처럼 다양한 소품, 가구 등을 활용하여 특별한 분위기의 공간을 만들어보자.

특별한 분위기의 공간2

러그와 의자, 테이블 만으로 또 작은 공간이 탄생하였다. 침실의 한 켠에 햇살을 받으며 여유를 즐길 수 있는 공간을 새롭게 만든 것이다. 이처럼 볕이 잘 드는 따뜻한 공간에 새로운 시도를 하여도 좋다. 책을 읽고 뜨개질을 하거나 음악을 듣는 시간을 위해서는 많은 것이 필요한 것이 아니라, 이와 같이 나의 스타일로 내가 직접 꾸민 공간이 필요한 것이다. 작은 시도를 통해 차를 마시고 내가 좋아하는 것을 맘껏 할 수 있는 공간을 만들어보자.

야외 공간 활용하기

야외 공간을 활용하여 또한 특별한 공간을 만들 수 있다. 발코니, 정원이 있다면 그 곳을 활용하여 나만의 취향으로 꾸며보자. 실내에서의 활동가는 또 다른 매력을 느낄 수 있을 것이다. 사진처럼 의자와 테이블 그리고 여러 화분 등을 함께 배치하면 더 산뜻하고 특별한 경험을 할 수 있을 것이다. 이외에도 특별한 테라스 인테리어 방법이 궁금하다면 여기를 눌러보자.

야외 공간 활용하기2

테이블, 화려한 인테리어 없이, 의자와 따뜻한 햇살만 있어도 여유는 시작된다. 집 옥상이나, 앞마당의 작은 공간이어도 좋다. 우리 집의 곳곳은 나의 손길, 노력에 따라 무한하게 변할 수 있다. 햇살과 함께 식물을 관리하고 여유로운 시간을 원한다면 야외 공간을 적극 활용해보자. 혼자만을 위한 공간도 될 수 있고, 여러 사람을 초대하여 더 즐거운 시간을 위한 공간으로도 만들 수 있다.

테이블

여유로운 시간을 위한 공간에 테이블이 있다면 그 공간에서 할 수 있는 것은 더 많아지게 된다. 음악을 듣고 책을 읽는 것은 물론 게임을 하거나 차를 마시고, 퍼즐 등을 할 수 있기 때문이다. 넓은 테이블을 활용하여 더 특별한 공간을 만들어도 좋고 사진처럼 심플하지만 실용적인 공간을 만들어도 좋다. 내가 원하는 나의 공간이기 때문에 정해진 답은 없다. 나의 스타일이 곧 정답인 것이다. 이러한 공간을 통해 지친 일상 속에서 작은 여유를 즐길 수 있길 바란다.

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ