26 standout DIY tips!

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

26 standout DIY tips!

press profile homify press profile homify
ด้านอุตสาหกรรม โดย Bona, อินดัสเตรียล
Loading admin actions …

DIY home improvement is fantastic because anybody, with any skill set, can have a go and there will be one or two projects that work wonderfully well. It's just so inclusive! 

There's a way to make everyone that little bit more proficient with some tools and an idea, so we found 26 amazing DIY tips to show you today. 

Don't get us wrong, we're always going to need brilliant professionals, like electricians and builders, but for those niggly little jobs around the house, like a loose cupboard door in your kitchen, we know you've got this!

1. Before you lay a new floor, freshen up your walls so you won't risk getting paint on your new surface

 ระเบียงและโถงทางเดิน โดย MID 먹줄, โมเดิร์น

2. Don't wash brushes and rollers after every coat. Just wrap them tightly in clingfilm and they'll stay moist

ทันสมัย โดย Ociohogar, โมเดิร์น

3. Sprinkle talc onto squeaky door hinges and floorboards

ทันสมัย โดย Modern Doors Ltd, โมเดิร์น ไม้เอนจิเนียร์ Transparent
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd

4. Baby oil will get paint residue off your skin easily

คลาสสิก โดย Leoline, คลาสสิค

5. Add a little bit of vanilla extract to your paint tin to prevent overbearing paint fumes

 ห้องนั่งเล่น โดย homify, โมเดิร์น

6. Old paint spills will soften up if you rub linseed oil on them. Then you can simply scrape them off!

 ห้องนั่งเล่น โดย homify, โมเดิร์น

7. Double-sided tape makes a great rug gripper

ทันสมัย โดย FLOOR_STORY, โมเดิร์น
FLOOR_STORY

Kangan Arora – Weft

FLOOR_STORY

8. Dip scissors into boiling water before trying to cut any delicate fabrics. It'll be a breeze!

ทันสมัย โดย Sinclair Till, โมเดิร์น
Sinclair Till

Monochromes

Sinclair Till

9. Attach a length of dental floss to a dripping tap and run it directly into the plughole to prevent a noisy night

ทันสมัย โดย Temza design and build, โมเดิร์น

10. Masking tape is perfect for creating stencils with. It'll work anywhere and not leave a mark

ทันสมัย โดย Drummonds Bathrooms, โมเดิร์น
Drummonds Bathrooms

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

Drummonds Bathrooms

11. A regular broom will be a perfect substitute for a decking stain applicator

ด้านอุตสาหกรรม โดย Bona, อินดัสเตรียล

12. Using chalk pens, you can create non-permanent murals on mirrors. Perfect for kids!

ทันสมัย โดย Tektura Wallcoverings, โมเดิร์น
Tektura Wallcoverings

Make any smooth, low porosity surface dry erase. Clear Erase is transparent, so underlying colour and pattern shine through. Apply like paint.

Tektura Wallcoverings

13. To prevent paint drips in your home, glue a paper plate to the bottom of your paint cans

14. Strong coffee or shoe polish are perfect for covering up a raw scratch on a piece of dark wood furniture

คลาสสิก โดย Quick-Step, คลาสสิค
Quick-Step

Old White Oak Dark

Quick-Step

15. If you want to make sure your screws never come undone when hanging something new, add a drop of clear nail varnish to the hole just before you finish tightening

ทันสมัย โดย Maze Interior, โมเดิร์น

16. Old radiators can be perked up with heatproof paint. You can now even get it in aerosol form

คลาสสิก โดย Stelrad, คลาสสิค
Stelrad

Radiators

Stelrad

17. To make nails enter wood smoothly, rub the tips with a little soap before hammering

ประเทศ โดย The Cotswold Company, คันทรี่
The Cotswold Company

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest

The Cotswold Company

18. On unpolished wood with a dent, add some water, lay brown paper on top and iron. The dent will spring out

ทันสมัย โดย Vintage House Coruna, โมเดิร์น
Vintage House Coruna

Vintage House Coruna

Vintage House Coruna

19. To keep your paint usable, add a couple of caps of methylated spirits, then place the lid on. Don't stir until you next need to use it

ผสมผสาน โดย A Rum Fellow, ผสมผสาน
A Rum Fellow

Caterina Ikat Wing Chair

A Rum Fellow

20. Whatever your DIY task, remember that safety must come first so always turn off your electrics

ทันสมัย โดย Clachan Wood, โมเดิร์น
Clachan Wood

Painted kitchen

Clachan Wood

21. Keep a torch in a known and easy to reach place just in case anything shorts or you stumble across an issue

ทันสมัย โดย Sylvain WILLENZ, โมเดิร์น

22. A spring-powered rat trap makes a great automatic door closer when mounted to the back

ทันสมัย โดย Adamson Doors, โมเดิร์น ไม้ Wood effect
Adamson Doors

Adamson Doors

Adamson Doors

23. Don't waste money on expensive cleaning products, when you can clean your woodburner glass with scrunched up newspaper, dipped in vinegar and ash

ประเทศ โดย Direct Stoves, คันทรี่
Direct Stoves

Charnwood Country 4 Multi Fuel / Wood Burning Defra Approved Stove

Direct Stoves

24. Old kitchen funnels can be repurposed as brilliant twine dispensers. So handy for avid gardeners!

25. On an uneven surface, use felt floor protectors to lengthen chair or table legs

สแกนดิเนเวียน โดย 99chairs, สแกนดิเนเวียน
99chairs

Scandinavian eating

99chairs

26. Above all else, know when it's time to call in the professionals. Otherwise, you might waste a lot of time, effort and money trying to tackle something you simply can't master!

 ระเบียงและโถงทางเดิน โดย LA Hally Architect, โมเดิร์น
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect

For more home inspiration, take a look at this Ideabook: 25 Decorating Traps We Don't Want You To Fall Into.

 บ้านและที่อยู่อาศัย โดย Casas inHAUS, โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ