15 Fantastic Floating Stairs!

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

15 Fantastic Floating Stairs!

Leigh Leigh
ที่เรียบง่าย  โดย DIRK COUSAERT, มินิมัล
Loading admin actions …

The variety that we have when it comes to stair designs is really fantastic, but there is a model that has gained great popularity over the last few years due to its innovation as well as how it looks like each steps float in the middle of the air thanks to the naked, sleek and innovative design.

The floating stair design usually has a gripping point that is hidden or disguised, making the steps appear suspended in the air as you are walking up or down them.

Do you want to know a bit more about this style of stair design for inspiration? Then let us take a look at 15 benefits when it comes to floating steps as we  explore some of the top designs by professionals from all over the world.

1. They adapt to each space, creating a very majestic look

The steps appear to float, becoming the protagonist of our ideabook! All that you need is a single grip at one end and your stairs will be solid and stable. These grips should be disguised, however, so they gone unnoticed.

They are perfect functional and decorative pieces for the corner of a home, eliminating any spare sections of the house that look abandoned. This makes perfect use of them!

Have a look at these other tips for creating a cozy corner in your home.

2. Glass for elegant spaces

In other styles when it comes to stairs, it can be difficult to find a design that fits perfectly into the shape of the area where the steps will be placed. 

As we can seen in this design, sometimes the space available for the stairs is quite awkward, making it difficult to workout the exact dimensions. It may sound simple, but it is not. 

This is why floating stairs work so well as they can follow the exactly shape of the area!

3. Idea for small space

The traditional style of stairs – the ones that are supported with guardrails on each side – can take up quite a lot of space because of its shape and structure. This can make it very complicated to adapt to a small space. 

Floating stairs are thus a great alternative as the steps themselves are more lightweight while the guardrail can be removed. The parallel wall can be used for support and safety.

4. More space for design

Another tremendous benefit when it comes to floating steps is the space they leave underneath them and around them for all sorts of design and decor as well as functional facilities. 

In this design, by Cortes Architecture, for example, a gorgeous little garden courtyard has been created, which is clearly visible through the floating stairs. This creates a very appealing visual appearance.

Have a look at these creative ideas for the space under your stairs.

5. Metal floating steps

ที่เรียบง่าย  โดย homify, มินิมัล

Remember that simplicity can be incredibly striking, so don't be afraid to go for the less is more approach. 

As we can see in this design, by going for simple and minimalist metal steps, the staircase fills the home with authenticity and personality. 

6. Get creative

You've probably heard that when it comes to designing stairs, you have to measure the length and the width of each step and the full staircase, creating a very precise design. These elements all need to be installed solidly so that they don't collapse.

What if you keep the structure connected, however, in one long line like in this design? This is far more innovative, funky and creative!

7. Safety

What is important to remember is that even though you want an innovative floating staircase, it should also be safe to walk up and down, especially if you have children.

This is why it's very important to consider have a guardrail if necessary, where people can hold on as they are walking up and down the stairs. Precautions may be necessary!

8. Add a touch of modernity

As for the appearance, we can clearly see how the floating stairs really bring a modern design to the home. 

With each stair hanging loosely in the air, with a solid and chic look and feel, it can adapt to any interior design or decor, adding style and a modern touch. 

For a very impressive look and feel, go for raw materials.

9. Include multiple materials

Although your floating stairs will be well-secured and supported, they should also be built with very solid materials such as steel sheets, metal and wood. 

10. The railing

ที่เรียบง่าย  โดย DIRK COUSAERT, มินิมัล

We've already mentioned that even though floating stairs take on a much simpler design, safety and security should play a role.

In this design, by Dirk Cousaert, we can see how the railing can actually enhance the sleek and modern design, while doubling up as a safety mechanism. By choosing the same color and material for the railing, the overall look and feel is very discreet and elegant.

11. Dividing spaces

ห้องโถงทางเดินและบันไดสมัยใหม่ โดย P11 ARQUITECTOS โมเดิร์น

Another tremendous benefit of floating stairs is how it can break up the living spaces, without having to build walls. 

In this design, we can see how the stairs clearly define the different sections of the home, while taking up very little space.

12. Transparent guardrail

Another option when it comes to railings is to use clear glass, which will create a sense of transparency between the stairs and the rest of the home. This will make the railing hardly noticeable!

What we love about this is how it hardly alters the design, creating a very modern and chic look and feel.

13. Ideal for the outdoors

House at Tamariu โดย Octavio Mestre Arquitectos

When you have a beautiful garden with a perfect design, we prefer to keep this gorgeous staircase design inside so that it doesn't steal the limelight!

If you do need stairs outside, however, opt for ones that blend perfectly into the exterior. Your structure should be attractive, yet rustic and subtle.

14. Discreet

ที่เรียบง่าย  โดย La Stylique, มินิมัล

The fact that each step in this design is only supported on one end creates a very discreet look and feel despite the size, shape and arrangement of each. 

This will help you to place your staircase where ever you like, without it taking up much space. 

15. Don't forget to decorate them

Remember that as minimalist and sleek as your floating staircase is, it should also feature some gorgeous decor and design. Don't be afraid to add a touch of personality or style to your floating stairs.

Don't you love the rose and piece of artwork in this design?

Also have a look at these awesome spiral staircase designs.

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ