5 façades transformed beyond recognition!

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com

5 façades transformed beyond recognition!

press profile homify press profile homify
โดย Laboratorio Mexicano de Arquitectura มินิมัล
Loading admin actions …

Over the years, Hong Kong has undergone immense gentrification in many areas. Tai Hang is certainly one of those locations. An undesirable slum up until the 1990s, Tai Hang sits in the shadow of Causeway Bay, known for its glitz, glamorous shopping and high-rise living. Flanked by skyscrapers on one side, and an enormous hill on the other, this working class locale has resisted complete gentrification, and still retains a sense of community.

Today at homify we are going to take a look at dwellings that have undergone a transformation, and yes, still retain a sense of character and charisma. We’ve gathered a collection of five houses that all share a similar history. Neglected and in need of attention, these façades have been provided a new lease on life. Offering complete refurbishment and restoration, these dwellings are now fit to survive many decades to come. Did their owners successfully transform their abodes, as well as get their money’s worth? Lets find out!

1. Before: shabby and run down

The first house we are taking a look at, Casa Centenario, is truly neglected and in a desperate state. Looking more like a prison, we can't wait to see how this home has been improved. 

Shabby, dilapidated and definitely a danger to its occupants, this dwelling needs some serious architectural and design assistance. 

After: modern, bright and cheerful

'Absolutely incredible' are undeniably the first words that come to mind when checking out the newly updated façade! Located in Saltillo, Mexico, this dwelling has undergone a complete modification thanks to Tres Design Estudio

Preferring strong architectural lines and vivid hues, the bold yellow fascia is eye-catching and interesting. The two-car garage has replaced the metal bars, while greenery complete the front yard as well as the upper terrace.

2. Before: nice but indistinguishable

Indistinguishable and homogenous, this home is certainly nothing special. Lacking exclusivity, the home needs to undergo some refurbishments and changes to improve its appeal. 

After: contemporary and radiant

Seen at night, the structure looks unique and full of personality. Designed with a contemporary style, the lighting plays a huge role in its feeling of warmth and hospitality. 

The white façade has been accented with sandy brown tones, along with stark white stucco that looks clean and enticing. Similar to the aforementioned home, the ironwork on the garage and main doors work beautifully to create an attention-grabbing intensity, and a geometric interest point. 

3. Before: commonplace and lifeless

Next up, number three is situated in the thriving, prosperous, and historical city of León. Unlike many of the typical colourful residential buildings in León, this attached house showcased none of the vibrancy or drama seen elsewhere in the district. 

Dull and disinteresting, this home was just screaming for a fabulous makeover!

After: all white and trendy

This transformation is incredible! The architects have completely rejuvenated and renovated the exterior, offering a new and fabulous domicile. 

Minimalist, contemporary and oozing style, this is by far one of our favourite facelifts. Boasting a crystal clean white exterior, Flores Rojas Arquitectura articulately responded to the needs, wants and desires of the present owners. 

4. Before: unfashionable and ordinary

This home is perfectly liveable, but in an unfortunately run-down and neglected state. Stylistically deficient and lacking a sense of modernity, this dwelling is urgently asking for a serious spruce up! 

After: fashionable and updated

Looking a little like a home that should be on the front cover of an architectural magazine, this abode has been remodelled beyond recognition! 

Contemporary, stylish and boasting a two-tone decorative use of textures, this elegant yet impressive Veracruz residence has all the makings of a modern mansion. 

5. Before & After: from appalling to appealing!

For the final home we are looking at we head to Buenos Aires. Requiring an immediate refurbishment, this dwelling was in a dire state of disrepair. Stained, damaged and thoroughly unappealing, this house could easily have been overlooked and demolished due to its condition. 

However, we see in the right hand side image that the new structure boasts similar stylistic shapes and forms to its predecessor. Far more appealing, clean and enticing, the new abode is a breath of fresh air for this neighbourhood street. 

Which transformation impressed you the most? See another fabulous before and after here: The incredible transformation of a mini balcony

โดย Casas inHAUS โมเดิร์น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโปรเจคของคุณ?
ติดต่อเราได้เลย

ค้นพบแรงบันดาลใจให้บ้านของคุณ