ระเบียบการใช้งาน DIY โฮมมิฟาย

ระเบียบการใช้งาน DIY โฮมมิฟาย

เพื่อเป็นการใช้งานเว็บไซต์ของเราให้ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ เนื้อหาที่จะปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับดังนี้

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปรเจคของคุณต้อง

  1. -ประกอบไปด้วยขั้นตอนอย่างชัดเจนในการทำตาม
  2. -วัสดุและปริมาณที่ถูกต้อง
  3. -ข้อมูลที่ครบถ้วน
  4. -ภาพถ่ายที่ชัดเจน
  5. -สื่อภาพนิ่งและเคลื่อนไหวที่ครบครันในทุกขั้นตอน

โปรเจคจะไม่ได้รับการอนุมัติหาก

  1. -เนื้อหาผิดกฏหมายหรือไม่เหมาะสม (อาวุธ, ยาเสพติด, ค้าบริการทางเพศ)
  2. -เป็นการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการ
  3. -แสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากเกินไป
  4. -แสดงซึ่งสิ่งที่ไม่น่าดู ไม่น่าชม ไม่สะท้อนถึงคุณค่าของทางเว็บไซต์
  5. -ขั้นตอนที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน