หาช่างออกแบบและรับเหมา ต่อเติมบ้านเดี่ยว แถวนนทบุรี

แก้ไข
mrtii01

ฉันมองหา...

- ต่อเติมบางส่วนของบ้านเป็นสองชั้น 

- ทำครัวใหม่

- ทำระเบียง

-ปรับปรุง ผนัง ย้ายประตู ทำหน้าต่าง ใหม่ กั้นห้องใหม่ เป็นต้น

สนใจ ติดต่อคุณ ติ๊ ที่  mrtii01@gmail.com, id line:thiiwichaipad